Säästää pitää, mutta ei väärin

Vasta aloittanut maan hallitus on selkeästi ilmoittanut toteuttavansa sote-uudistuksen ja kuntauudistuksen. Molemmissa yhteyksissä ratkaistaan kunnan tehtävät ja niiden rahoitus – syksyllä olemme jo asiassa viisaampia.

Nyt Kangasalan kunta on kiireellä tekemässä päätöksiä tilanteessa, jossa emme tiedä kunnan/valtion lakisääteisten tehtävien järjestämisvastuiden kunnallista/maakunnallista jakoa.

Kangasalan valtuustossa 8. kesäkuuta päätettäväksi tulevat palveluiden supistukset eivät ratkaise kuntatalouden epätasapainoa, mutta erityisesti Kuhmalahden terveysaseman sulkeminen tuottaisi kuhmalahtelaisille suuren luokan heikennyksen kunnallisiin peruspalveluihin. Kärsijöitä olisivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevat kuhmalahtelaiset; heidän tärkein kunnallinen peruspalvelunsa olisi entistä vaikeammin saatavilla. Kokonaisvaikutukset huomioiden ei liene edes selvää, saavutetaanko terveysaseman sulkemisella tavoiteltua rahassa mitattavaa kustannussäästöä.

Selvää on, että syrjäseudun asukkaiden perusterveydenhoito heikkenee ja luullakseni se taasen voi merkitä isompia kustannuksia tulevaisuudessa. Säästöt perusterveydenhoidossa voivat lopulta moninkertaistua kuluina erikoissairaanhoidossa. Toimivan elintärkeän kokonaisuuden alasajo ei nähdäkseni ole perusteltua edes nykyisessä taloustilanteessa.

Huomionarvoista on sekin, että myös Kangasalan kuntastrategiassa Pohjan kylä on tähän asti esitetty yhtenä Kangasalan vireän maaseudun palvelukylänä, johon voidaan kaavoituksen ja muiden kunnan käytettävissä olevin keinoin houkutella uuttakin asutusta palveluita turvaamaan. Terveysaseman lakkautus seurannaisvaikutuksineen vaarantaisi oleellisesti Pohjan kylän tulevan kehityksen.

Vieläkin siis tässä vaiheessa toivon Kangasalan päättäjiltä malttia ja tulevaisuuden varmistamista – sopivasti saavutettavissa olevat lähipalvelut, kuten kyläkoulut ja terveysasemat, voivat olla Kangasalan ja sen kaikkien asukkaiden eräs yhteinen vahvuus tulevaisuudessa.

 

Oiva Vierikka

Kuhmalahden kunnanvaltuuston jäsen 2009–2010

Kuhmalahti-toimikunnan jäsen 2011–2013