Rakennuskielto sai nihkeän jatkon

Herttualan alueen rakennuskielto ja toimenpiderajoitus saavat jatkoa. Kangasalan valtuusto päätti kunnanhallituksen esitystä mukaillen hakea Ely-keskukselta viiden vuoden jatkoaikaa jo kymmenen vuotta voimassa olleelle rakennuskiellolle. Rakennuskiellon kautta alueella voidaan estää rakentaminen, jonka katsotaan haittaavan alueen kaavoitussuunnittelua, ja toimenpiderajoitus tekee esimerkiksi puunkaadot luvanvaraisiksi.

Taustalla ovat hitaasti edenneet Lahdentien levennyssuunnitelmat, jotka ovat jarruttaneet myös Herttualan kaavoitusta. Osa valtuutetuista suhtautui epäillen kaavan etenemiseen, mutta kunnan teknisen johtajan Mikko Ilkan mukaan alueen kaava on vihdoin saavuttamassa luonnosvaiheen ensi syksynä.

Suoramalla rakennuskieltoa sen sijaan ei tunneta: valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen Kangasalantien ja Isolukontien kulmauksessa sijaitsevalle vanhalle huoltoasematontille. Paikalle rakennetaan seitsemänkerroksinen talo, johon tulee sekä liiketilaa että asuntoja. Rakennuksen ”kaupunkikuvallisena tavoitteena on merkitä Suoraman solmukohta”.

Kangasalantien varteen Suoramalle nousee kaavan mukaan seitsemänkerroksinen talo, keskusterveysaseman suunnalla Herttualan kaavaa odotellaan luonnosvaiheeseen syksyn aikana. Valtuusto jatkoi kesäkuussa Herttualan pitkään voimassa ollutta rakennuskieltoa.