Ajat ovat muuttuneet, Erkki!

Hieno juttu että entinen pitkäaikainen kuntapäättäjä edelleen seuraa aktiivisesti kunnan asioita. Kokoomuksen valtuuston ryhmäpuheenvuorossa esiin otettu metsänmyynti herätti Erkki Ahon erityisen kiinnostuksen. Aho kuvaa kunnassa valinnutta käytäntöä 30 vuoden takaa, jolloin aika moni asia oli toisin kuin nyt.

Metsänmyynti nostettiin tilinpäätöskokouksessa esille sen vuoksi, että toimeenpannun valtionosuusuudistuksen ja hiipuvan verokertymän vuoksi tulevina vuosina Pälkäneen kunnan talousarviossa tulee olemaan noin kahden veroprosentin vaje joka vuosi. Näin eivät asiat olleet 30 vuotta sitten. Jatkossa ei ole varaa investoida, kun kaikki kuluu käyttömenoihin eikä riitäkään.

Kunnan tärkein tulolähde ovat verotulot. Jotta niitä saadaan, tarvitaan kuntaan lisää veronmaksajia. Viime vuodet Pälkäneen asukasluku on vähentynyt noin 70:llä vuosittain.

Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee tärkeäksi tehdä tulevaisuudessa sellaisia investointeja, jotka lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja houkuttelevat Pälkäneelle asumaan ja tekemään työtä. Pälkäne on tulevaisuuden asumisen kunta upean luontonsa ja keskeisen sijaintinsa vuoksi niin Tampereen kuin Helsinginkin suuntaan sekä kesällä että talvella.

Kokoomuksen näkemys on, että osa näistä tulevista investoinneista voitaisiin hyvin rahoittaa myymällä yksityishenkilöille metsäpalstoja – etenkin kun kunnan ydintehtävä ei ole metsätalous, vaan asukkaiden elinympäristöstä ja asumisviihtyvyydestä huolehtiminen sekä elinkeinoelämän edistäminen. Tällaisista yksityismetsäpalstoista on tällä hetkellä kova kysyntä. Kyse on niin siis lainanoton sijasta käyttää kunnan omaisuutta kuntalaisten hyväksi.

Emme voi luvata lopettavamme keskustelua Pälkäneen kunnan tulevaisuudesta, sen kehittämisestä emmekä vetovoimaisuutta lisäävistä investoinneista. Investoinneista ei voi puhua kovinkaan pitkälle ellei samalla pohdi rahoitusta.

Kunnan metsäomaisuuden pienentäminen on eräs varteen otettava investointien, ei käyttömenojen rahoituskeino.

Kunnan tulee jatkossa hankkiutua eroon kaikista tarpeettomista kiinteistöistään. Tästä onnistuneita esimerkkejä ovat Epaalan ja Laitikkalan koulujen uusi omistus.

Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo, että muutkin kuntalaiset ottaisivat osaa keskusteluun siitä, miten he toivovat kotikuntaansa jatkossa kehitettävän. Pienen maalaiskunnan täytyy uskaltaa tehdä uusia avauksia, mikäli aikoo jatkaa itsenäisenä.

 

Rainer Zeitlin

kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja