Liikuntahallin suunnitelmat nähtäville

Lahdentien ja Kehätien väliin Pälkäneen yhteiskoulun viereen suunniteltavan liikuntahallin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kesän ajan. Suunnitelma on osa kaavahanketta, jolla hallin rakentamista tehdään mahdolliseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan suunnittelualueelle on tarpeen laatia muun muassa ajantasainen pohjakartta, liikenneselvitys ja kulttuuriympäristö- ja maisema-analyysi. Lisäksi tullaan arvioimaan esimerkiksi yhdyskuntarakenteellisia ja -taloudellisia vaikutuksia sekä sosiaalisia vaikutuksia.

Aiemmin tehdyn, tilatutkielman sisältäneen liikuntahallitarkastelun mukaan rakennusmassa soveltuisi suunnittelupaikalle hyvin kaksiosaisena. Tarkastelussa todettiin myös, että alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Liikuntahallin kaavaluonnos arvioidaan saatavan nähtäville syksyllä.