Kaukkalassa ja Vuolijoella havaintoja kirjanpainajista

Kuusen kaarnassa kirjanpainajan iskeytymisjälki näkyy pienenä, pyöreänä reikänä, jonka ympärillä on usein ruskeaa purua. Kuva: Asko Laaksi

Suomen metsäkeskus tarkasti kesäkuun lopulla yhteensä 127 kohdetta, joissa oli todettu paikkatietoanalyysin perusteella kohonnut riski kirjanpainajan aiheuttamille metsän hyönteistuhoille. Joka viidennellä kohteella havaittiin kirjanpainajia terveissä puissa. 

Pirkanmaalla tarkastettiin yhteensä kymmenen kohdetta, joista kolme sijaitsi Pälkäneellä. Kirjanpainajia etsittiin sellaisista kohteista, joissa niitä suurella todennäköisyydellä on. Tarkastukseen valittiin aurinkoisia varttuneemman kuusimetsän reunoja, joiden vieressä vielä mieluusti on ollut myrskytuhoja.

– Pälkäneen kohteista Kaukkalassa kirjanpainajia havaittiin, ja Vuolijoella toisella kohteella oli ja toisella taas ei ollut kirjanpainajia. Muilta Pirkanmaan kohteilta kirjanpainajia ei löydetty. Yleisesti ottaen niitä on siellä, missä on myrskyn kaatamia puita, mutta myös vielä tuoreita puita. Yksittäisistä kirjanpainajista ei ole haittaa. Eläviin pystypuihin kirjanpainajat iskeytyvät vasta, kun niitä on riittävän paljon ja tällaisia esiintymiä ei nyt Pirkanmaalta löytynyt. Osin siihen tietenkin vaikuttaa kylmä alkukesä, Suomen metsäkeskuksen läntisen alueen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola kertoo.

– Maanomistajille, joiden maalle tarkastus osuu, laitetaan siitä etukäteen tieto ja kerrotaan aina myös tarkastuksen tulos, Nikkola vielä lisää.

Kirjanpainajia on kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa, ja edellisten vuosien tapaan eniten niitä on Salpausselän eteläpuolella ja Lounais-Suomessa sillä alueella, jossa Tapaninpäivän myrsky 2011 teki pahimpia tuhojaan.

 

Kirjanpainajien valtaamat puut syytä poistaa

Kirjanpainajat lisääntyvät kuusissa ja poistuvat yleensä puista heinäkuussa maahan talvehtimaan. Kirjanpainajakannan ollessa suuri lisääntyy niiden riski iskeä eläviin puihin.

Etelä-Suomessa metsää omistavien on syytä kiinnittää huomiota erityisesti vanhoihin kuusikoihin. Jos kirjanpainajia havaitaan, ainakin niiden valtaamat puut on syytä poistaa. Jo kuolleita puita ei tarvitse kaataa, koska niistä kirjanpainajat ovat jo poistuneet. Kirjanpainajan valtaaman puun tunnistaa rungolla olevista pienistä rei’istä sekä sen ympärillä olevasta ruskeasta purusta. Valkoiset toukat ja ruskeat aikuiset kirjanpainajat löytyvät, jos puun kuoren irrottaa.