”Pallo on pitkälti kunnilla itsellään”

– Vasta viimeksi kuluneen vuoden aikana on oikeastaan alettu miettiä, mitä kunnat ovat ja mikä niiden rooli voisi olla. Se on varsin huvittavaa, kun miettii, miten radikaalejakin uudistuksia on mietitty, miettii kunnallispolitiikan professori Arto Haveri.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestämistä miettineessä työryhmässä selvitysmiehenä istunut Haveri katsoo, että sote-palvelujen hoitamisen nappaaminen kunnilta yhteistoiminta-alueille ei merkitsisi kunnallisen itsehallinnon loppua.

– Näen asian itse valoisampana. Uskon sen voivan jopa vahvistua.

Kunnan rooli tullee kuitenkin muuttumaan. Haveri uskoo Suomessa mentävän ”pari pykälää” lähemmäs eurooppalaista mallia, mutta niin että kunnilla säilyy yhä huomattavat tehtävät esimerkiksi länsinaapuriin verrattuna.

– Kuntalaisen tulisi saada kokea osallisuutta, edistää oman alueen ja koko yhteiskunnan kasvua ja kehitystä – se on kunnan idea. Kunnan tulisi toimia paikallisena äänenä ja edunvalvojana.

Haverin mukaan kunta voi tulevaisuudessa valita eri rooleista omansa. Kunta voi olla aktiivinen elinkeinokunta, jossa edistetään yrittäjyyttä hankkeiden, liikenteen ja kaavoituksen kautta. Toisaalta kunnalla voi olla vaikkapa vahva ennaltaehkäisevä hyvinvointirooli – Haveri muistuttaa, että kaikki kunnan tekemiset ja tekemättä jättämiset vaikuttavat lopulta hyvinvointiin. Voi myös olla, ettei kunta löydä uudenlaista tapaa toimia, jolloin sen virka jää pahimmillaan ”perinneyhdistykseksi”.

– Pallo on pitkälti kunnilla itsellään. Lähdetäänkö aktiivisesti hyödyntämään mahdollisuuksia ja huomataan olevan mahdollista jopa yhdistellä erilaisia rooleja, vai jäädäänkö murehtimaan menetettyä valtaa?

Professori katsoo, että muutoksen – sote-palvelujen siirto kunnilta isommille alueille niin, ettei kunnille jäisi palvelujen tuottajan tai rahoittajan roolia – lähtökohtana tulisi olla verorasituksen kasvun välttäminen. Tämä voitaisiin hoitaa kunnille ja itsehallintoalueille asetettavien verokattojen kautta, mutta yhtä kaikki kysymys tulisi pystyä ratkaisemaan.

– Jos sitä ei pystytä tekemään, ollaan aika heikoilla vesillä.

Professori Haveri luennoi tulevaisuuden kunnan mahdollisuuksista ja uhista Kangasalan valtuuston juhlakokouksessa maanantaina.

”Kangasala on esimerkki vahvasta, vanhasta paikallisesta itsehallinnosta, jolla on halu päättää asioista itse”, arvioi Kangasalan juhlavaltuustossa puhunut kunnallispolitiikan professori Arto Haveri (oikealla). 150-vuotiaan Kangasalan kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, kunnanjohtaja Oskari Auvinen ja valtuuston puheenjohtaja Raimo Kouhia olivat tyytyväisiä  siihen, että Haveri näki kunnilla eloonjäämis- ja menestysmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.