Haussa näkemystä keskustan suunnitteluun

Kangasalla halutaan kehittää kuntakeskusta paikallista asiantuntemusta ja ulkopuolista osaamista hyödyntäen. Kunta järjestää ensi viikolla suunnittelutyöpajan, joka tähtää erityisesti kuntakeskuksen kehittämiseen.

Eri arkkitehtitoimistojen perustaman Uusi kaupunki -kollektiivin osallistava työpaja toteutetaan Kangasala-talossa. Vastaavissa työpajoissa on aiemmin eri kunnissa käsitelty muun muassa ajankohtaisia rakentamistarpeita, torien ja viheralueiden aktivointia, tyhjien tilojen uutta käyttöä ja kävely- ja pyöräilyreittejä.

Tarkoituksena on, että kuntalaiset saapuvat antamaan suunnittelijaryhmille kehitysideoita ja toisaalta myös risuja keskustan antiin liittyen.

Saamansa palautteen pohjalta arkkitehtiryhmät laativat kolmen päivän aikana erilaisia ehdotuksia keskusta-alueen piristämiseksi.

Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata työn edistymistä ja antaa siitä palautetta koko projektin ajan.

Laadittuja suunnitelmia esitellään kuntalaisille työpajan viimeisenä päivänä perjantaina kello 12 alkaen. Samalla puhutaan myös suunnitelmien eteenpäin viemisestä.

Keskiviikkona työpaja pyörähtää käyntiin kello 12 ja torstaina kello 10.

Ennen työpajaa on haluttu löytää teemoja, jotka voisivat tehdä juuri Kangasalan kunnasta mielenkiintoisen ja erityisen. Osallistumaan on houkuteltu erikseen myös päättäjiä ja yrittäjiä.

Työpajan järjestävän Uusi Kaupunki -kollektiivin perustivat vuonna 2013 joukko arkkitehtitoimistoja, jotka halusivat paitsi löytää uusia tapoja käyttää arkkitehtien osaamista hyödyksi myös tarjota kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa asuinympäristöönsä.

16.–18. syyskuuta pidettävän työpajan menetelmiä ja tavoitteita esiteltiin valtuutetuille elokuussa valtuustokokouksen jälkeen. Uusi kaupunki -kollektiivia edustava arkkitehti Heikki Riitahuhta kartoitti samalla valtuutettujen mietteitä ja toiveita.
16.–18. syyskuuta pidettävän työpajan menetelmiä ja tavoitteita esiteltiin valtuutetuille elokuussa valtuustokokouksen jälkeen. Uusi kaupunki -kollektiivia edustava arkkitehti Heikki Riitahuhta kartoitti samalla valtuutettujen mietteitä ja toiveita.