Lahdentien leventämisessä riittää vaihtoehtoja

Lahdentien leventämisen pohdinta jatkuu. Akuuteimmassa vaiheessa on Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven välisen noin 15-kilometrisen tieosuuden kehittäminen, jonka YVA- eli yhteisvaikutusten arviointiohjelmasta ja yleissuunnitelmasta sai jättää palautetta elokuulle asti.

Tuoreimpana kantansa antoi syyskuun alussa hankkeen yhteysviranomainen, Pirkanmaan Ely-keskuksen ympäristön ja luonnonvarojen vastuualue. Yleissuunnitelmassa esitetään kolme arvioitavaa vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto pitäisi tien nykyisellään ja viilaisi vain hieman nopeusrajoituksia. Meluntorjuntaa kuitenkin tehostettaisiin, ja nykyistä valtatietä kehitettäisiin rakentamalla uusi eritasoliittymä Kangasalan puolelle Ojalan ja Lamminrahkan uusien kaava-alueiden kohdalle Tampereen ja Kangasalan rajalle.

Toisessa vaihtoehdossa Lahdentietä levennettäisiin kapeaksi nelikaistaiseksi tieksi, jonka kaistat erotettaisiin keskikaiteella. Kolmas vaihtoehto leventäisi tietä tuntuvasti, sillä eri suuntaan menevät kaistat erotettaisiin toisistaan viitisen metriä leveällä välialueella. Tampereelta Lentolaan asti tietä haluttaisiin ensisijaisesti leventää tien pohjoispuolelle ja Lentolan jälkeen tien eteläpuolelle.

Kirkkojärven Natura-alueen kohdalla toteutusvaihtoehtoina voisivat olla nykytilan säilyttämisen ohessa tien leventäminen nelikaistaiseksi joko Kirkkojärven puolelle tai nykyisen tien molemmille puolille. Molemmissa leventämistapauksissa Kangasalan eritasoliittymää jouduttaisiin muokkaamaan uusiksi.

Leventämispohdintojen lisäksi suunnitelmissa halutaan tutkia mahdollisuus Lentolasta Hervantaan kaavaillun niin sanotun Kehä 2-tien liittämisestä Lahdentiehen Lentolassa. Yhteysviranomainen halusi omassa lausunnossaan suunnitelmaan lisättävän Kirkkojärven tieosuuteen lisättävän vaihtoehdon nolla, jossa ainoa toimenpide olisi ajonopeuksien lasku. Toisaalta lausunnossa esitettiin leventämistarkastelun ulottamista myös tien pohjoispuolelle.

Aiemmin YVA-ohjelmaa silmäillyt Pirkanmaan liitto ilmoitti pitävänsä jatkossa yhä enemmän kuormittuvan Lahdentien kehittämistä tärkeänä valtakunnallisen, seudullisen ja paikallisen liikenteen kannalta. Suunnitelmien tiimoilta järjestettiin kesän alussa esittelytilaisuus Pitkäjärven koululla. Paikalla oli puolenkymmentä asiantuntijaa ja suunnittelijaa sekä tusinan verran kuntalaisia.