Marjanpoiminta

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.
Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.

Lakipalsta

Olen sisareni kanssa nyt muutaman vuoden kerännyt sieniä ja marjoja myytäväksi. Olemme myyneet keräämämme sienet ja marjat tutulle torimyyjälle. Aloimme kuitenkin miettiä sitä, tuleeko meidän maksaa tulosta veroa.

Ansiotulomme tästä marjan ja sienten keräämisestä ei ole ollut suurta. Nautimme molemmat luonnossa liikkumisesta ja samalla olemme päättäneet kerätä näitä myytäviä tuotteita.

 

Tuloverolain 29 §:n mukaan veronalaista tuloa on verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

Tuloverolaki säätää tiettyjä poikkeuksia tähän pääsääntöön, jonka mukaan kaikki rahana tai rahanarvoisena etuna saadut tulot ovat siten veronalaista tuloa. Tällainen poikkeus on laissa mainittu luonnontuotetulot.

Tuloverolain 89 §:n mukaan luonnonvaraisten käpyjen, marjojen ja sienien sekä sellaisten luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien, joita kerätään käytettäväksi ihmisravintona, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuksessa, kerääjän näiden tuotteiden luovutuksesta saatu tulo ei ole veronalaista tuloa.

 

Jotta tuloverolain mukainen verovapaus täyttyisi, myydyn kävyn, marjan, sienen tai kasvin täytyy olla luonnonvarainen. Tällainen verovapaa poiminta tapahtuukin usein jokamiehen oikeudella. Viljeltyjen marjojen kuten mansikan poimiminen ei täytä näitä luonnonvaraisen marjan edellytyksiä ja on veronalaista tuloa.

Myyntitulo on verovapaata ainoastaan luonnonvaraisen tuotteen keränneelle henkilölle. Kerätyt tuotteet on myytävä myös sellaisenaan ilman niiden jalostamista.

Jalostamiseksi ei katsota tuotteen puhdistamista, mutta sen sijaan esimerkiksi tuotteen pakkaaminen myynnin edistämistarkoituksessa, tuotteiden sekoittaminen tai soseuttaminen katsotaan jalostamiseksi. Tällöin myyntitulo on veronalaista.

 

Laissa mainittu luettelo verovapaasti kerättävistä luonnontuotteista on tyhjentävä. Laissa on mainittu kaikki ne luonnontuotteet, joita voi kerätä ilman, että tuotteiden myynnistä aiheutuisi veroseuraamuksia. Muiden kuin laissa mainittujen tuotteiden osalta verovapaus ei täyty.

Verovapaata tuloa on siten ainoastaan käpyjen, marjojen, sienien tai kasvien taikka niiden osien myynti. Käpyjen, marjojen, sienien myynnistä saatu tulo on verovapaata riippumatta niiden käyttötarkoituksesta. Kasvien tai niiden osien myynti on verovapaata ainoastaan silloin, kun ne kerätään ja myydään käytettäväksi ihmisravintona, lääkkeenä taikka lääkkeen valmistuksessa.

Tuloverolain lisäksi luonnontuotteiden myynnin veronalaisuutta on hyvä miettiä arvonlisäverotuksessa. Lähtökohtaisesti kaikki liiketoiminnan muodossa tapahtuva tuotteiden myynti on arvonlisäveroveron alaista myyntiä.

Arvonlisäverolain 59 § 6-kohta sisältää kuitenkin poikkeuksen arvonlisäverovelvollisuudesta. Lain mukaan itse poimitut, luonnonvaraiset marjat ja sienet, joita poimija myy sellaisenaan muuta kuin erityisestä myyntipaikasta, ei ole arvonlisäveron alaista myyntiä.

Sisaresi ja sinun poimimien marjojen ja sienien myynti ei siis ole tuloverolain mukaan verotettavaa tuloa, mikäli te myytte tuotteet ilman jalostamista torimyyjälle. Myynti ei ole myöskään arvonlisäverovelvollista toimintaa, koska teillä ei ole erityistä myyntipaikkaa.

 

Luopioisten Osuuspankin toimitusjohtaja, varatuomari Sirpa Leppäkoski vastaa lakipalstalla lukijoiden lainopillisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen sirpa.leppakoski@op.fi.