Aterioiden valmistus ulkopuoliselle?

Kangasalla tehtävä kunnan organisaatiouudistus ei välttämättä pysähdy hallinnon palvelukeskusten rajojen määrittelyyn. Uudistukseen liittyen useita asioita on laitettu jatkoselvittelyyn tarkoituksena toteuttaa ne hitaammalla aikataululla kuin jo vuodenvaihteessa voimaan astuva organisaatiomuutos. Erillinen työryhmä selvittää esimerkiksi kunnan ateriapalvelujen tuottamisen vaihtoehtoja. Alustavasti on linjattu, että toimintaa voitaisiin jatkaa pääosin nykyisellä tuotantokeittiöiden ja palvelukeittiöiden mallilla, mikä merkitsisi todennäköisesti uuden ison tuotantokeittiön rakentamista ja nykyisten valmistuskeittiöiden muuttamista palvelukeittiöiksi. Kunnassa halutaan kuitenkin selvittää myös mahdollisuus saada ateriavalmistus jonkun muun hoitamaksi, jolloin keskuskeittiöinvestointi voitaisiin jättää tekemättä.

Jatkoselvittelyssä ovat myös muun muassa palkanlaskennan ja kirjanpidon siirtäminen ostopalveluksi ja esimerkiksi kiinteistönhoidon ja isännöinnin keskittäminen joko kunnalle tai sen omistamalle Herttuan kiinteistöpalvelulle. Osa palveluista voitaisiin myös ulkoistaa. Tarkoituksena on, ettei kuntakonsernissa tehtäisi jatkossa samanlaista työtä sekä kunnan omassa organisaatiossa että sen omistamassa yhtiössä.

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan organisaatiouudistuksen myötä kunta järjestelee palvelukeskustensa toimintaa uusiksi. Uudistuksella haetaan kunnan mukaan samanaikaisesti kustannustehokkuutta ja kuntalaisten palvelujen ylläpitämistä tai jopa kohentamista.