Vesien lämpötila painui alle 15 asteen

Pirkanmaan järvien pintavesien lämpötila on Ely-keskuksen mukaan laskenut alle 15 asteen.

– Viilentynyt veden lämpötila hillitsee sinilevien runsastumista, mutta muuten näkymätön sinileväesiintymä voi nousta syksyllä järven pintaan muodostaen silmin havaittavan levälautan. Tilanne on ajankohtaan nähden normaali, arvioi sinilevätilannetta Matti Saura Ely-keskuksesta.

Kokonaisuudessaan kesä oli sinilevämäärien osalta tavanomainen. Alkukesällä levää oli keskimääräistä vähemmän, koska järvivedet pysyivät pitkään viileinä. Loppukesän tilanne oli melko tyypillinen. Vielä viime viikolla levähavaintoja tehtiin puolentusinaa eri puolilla Pirkanmaata, mutta ei Pälkäneellä tai Kangasalla.

Sinilevätilannetta seurattiin läpi kesän 40 havaintopaikalla, jotka edustivat rehevyydeltään, kooltaan ja vedenlaadultaan erityyppisiä järviä. Seurannan tarkoituksena oli antaa yleiskuva levätilanteesta erityyppisissä järvissä.