Eroryhmä kokoontuu Huutijärvellä

Kangasalan seurakunta järjestää eroryhmän avio- tai avoeron kokeneille tai sitä harkitseville. Ryhmä kokoontuu maanantai-iltaisin kello 18.30–20.30 Huutijärven seurakuntakodilla. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa ja sen aikana käsitellään erilaisia asioita eroon liittyen. Ryhmä on luottamuksellinen eikä puhumisen pakkoa ole. Ryhmän vetäjinä toimivat Henri Lehtonen ja Päivi Segerroos.

Avioero on aina jonkinlaisen unelman särkyminen ja siihen liittyy paljon samankaltaisuutta surutyöskentelyn kanssa. Ryhmässä voi turvallisesti käydä läpi omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan sekä saada vertaistukea toisilta. Ilmoittautumiset ja lisätietoja antaa perhediakoni Päivi Segerroos puhelinnumerossa 040–309 8047.