Luvaton aitta ja varasto saavat jäädä Hausaloon

Pälkäneen rakennusvalvonta toimi oikein, vaikka se ei puuttunut luvatta rakennettuun makuuaittaan, varastoon ja ulkohuussiin.

Rakennuslautakunta päätti marraskuussa, ettei se puutu Mallasveden Hausalossa sijaitseviin luvattomiin rakennuksiin, koska ne on tehty jo 1970-luvulla. Lautakunnan tulkinnan mukaan rakennukset ovat saaneet neljän vuosikymmenen aikana hiljaisen hyväksynnän, koska sen paremmin naapurit kuin kuntakaan eivät ole niihin puuttuneet. Luvan puuttumista pidettiin vähäisenä rikkeenä näin pitkän ajan kuluttua.

Lisäksi lautakunta katsoi, että rakennukset sijaitsevat suojaisessa paikassa ja niiden tumma väritys sopi maastoon. Ennen asian ratkaisemista rakennustarkastaja, lautakunnan puheenjohtaja ja yksi jäsen kävivät paikan päällä tutustumassa tilanteeseen.

Naapurit valittivat lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Se katsoi, ettei kunnan ole pakko asettaa uhkasakkoa tai ryhtyä muihin toimiin vähäpätöisessä ja vanhentuneessa asiassa.

Päätös ei muuttunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa, johon naapurit valittivat.

KHO pyysi valittajia ensin hakemaan valituslupaa ja päätti sitten, ettei lupaa myönnetä. Ratkaisu nostettiin vuosikirjapäätöksien joukkoon. Vuosikirjaan kootaan merkittävät ennakkopäätökset, jotka ohjaavat oikeuskäytäntöä jatkossa.

Valitusluvan hylkäämisellä pyritään vähentämään turhia valituksia ja jouduttamaan rakennusvalvonnan pakkotoimia todellisissa ongelmatapauksissa. KHO:n ratkaisun jälkeen samoilla perusteilla ei enää saa vastaavia valituksia korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla on merkitystä myös kuntien rakennusvalvonnalle. Niiden ei ole pakko puuttua luvattomaan rakentamiseen, jos rakennukset ovat nousseet jo aikoja sitten, eikä niistä aiheudu merkittäviä haittoja esimerkiksi maisemalle.

 

 

Vuosikirjapäätös

  • Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään.
  • Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.
  • Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan noin kaksisataa ratkaisua vuodessa.