Jätehuoltojaoston noudatettava lakia

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston jäsen Aarne Raevaara syytti mielipidekirjoituksessaan (Sydän-Hämeen Lehti 7.10.2015), ettei kiinteistönhaltijan sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä kelvannut jätehuoltojaostolle asiaa koskeneessa päätöksenteossa.

Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva lainsäädäntö on tiukentunut, ja viranomaisen päätäntävaltaa asiassa on rajattu mm. kotitalouksien oikeusturvan turvaamiseksi. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöönotosta voidaan päättää ainoastaan, mikäli jätelain 37.1 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Viranomaisena toimivan jätehuoltojaoston on noudatettava päätöksissään lakia. Poikkeusta anoneet kunnat eivät olleet Nokiaa lukuun ottamatta ryhtyneet toimenpiteisiin aikaisemmin havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Tehtyjen selvitysten valossa jaostolla ei ollut mahdollisuutta hyväksyä kuntien hakemuksia, koska jätelain edellytykset eivät täyttyneet. Kunnilla ei ollut kattavia perustietoja alueensa sako- ja umpikaivoista, eikä resursseja valvontaan. Alueen hinnoittelu ei ollut tasapuolista, kotitaloudet eivät olleet kattavasti liittyneet jätteenkuljetukseen ja lietettä päätyi tuntemattomiin paikkoihin. Myöskään kaikki kuljetusyritykset eivät ole vuosittain toimittaneet jaostolle lakisääteisiä kuljetustietoja. Selvitykset osoittavat yksiselitteisesti, että kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on vakavia ongelmia. Nämä faktat Raevaara sivuuttaa kokonaan.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyvissä kunnissa kotitaloudet tilaavat 1.1.2017 alkaen sako- ja umpikaivojen tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiöltä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä. Palvelu tullaan pitämään asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavana. Kotitalouksille palvelu tarjoaa säännöllisen palvelun, tasapuolisen hinnan ja yhden tahon, josta tyhjennyksen voi tilata.

Raevaaralle on selitetty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n rooli useaan kertaan. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä ei ole palveluksessaan yhtä ainoata kuljettajaa eikä omistuksessaan kuljetuskalustoa. Jätehuolto Oy suunnittelee kuljetukset ja hankkii urakoinnin yksityisiltä yrityksiltä. On välttämätöntä, että nykyiset yritykset jatkaisivat toimintaansa. Niiden ammattitaitoa ja paikallistuntemusta tarvitaan kipeästi. Kun keskitetyn, kunnan järjestämän kuljetuksen avulla kaikki tyhjennystä vaativat sako- ja umpikaivot saadaan mukaan järjestelmään, työpaikat ja toimeentulomahdollisuudet lisääntyvät. Myös alaa vaivaava harmaa talous poistuu.

 

Pekka Salmi (sd)

Apulaispormestari

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston puheenjohtaja

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?