Sivistyskeskus haluaa ensi vuodelle hyvinvoivia kuntalaisia

Sivistyskeskus tasapainoilee Kangasalla ensi vuoden talousarvion laadinnassa kahden strategisen tavoitteen, hyvinvoivan kuntalaisen ja palveluverkon tehostamisen, kanssa. Yhtä lailla nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä joudutaan tavoittelemaan niukkenevilla avustuksilla liikuntaseuroille ja nuorisojärjestöille. Myös kirjastopalvelujen aineistomäärärahoja leikataan tuntuvasti.

Kunnanhallituksen antama eurokehys ei sisällä opetuksen ja kasvatuksen saralle henkilöstölisäyksiä, vaan päinvastoin tavoitteena on vähentää koko kunnan henkilöstömäärää vajaalla 40:llä vuosina 2016–17. Vuodelle 2017 on esitetty kahden ja vuodelle 2018 kolmen luokanopettajan viran perustamista.

Ensi vuodelle arvioidaan poikkeuksellisen suuren koulutulokkaiden määrän vuoksi olevan tarvetta kolmelle luokanopettajalle, mutta uusia opettajia ei olla palkkaamassa.

Sivistyskeskuksen henkilöstömenoissa varaudutaan puolen prosentin kasvuun, mutta palkattomilla säästövapailla vastaavasti tavoitellaan lähes miljoonan euron vuosittaisia säästöjä lähivuosina. Kustannustehokkaan toiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhteensovittaminen on yksi ensi vuoden painopisteistä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen puolella tavoitellaan 100 000 euron lisäystä maksutuotoista, minkä lisäksi maksutuottoja odotetaan kertyvän 30 000 euroa lisää sekä vuonna 2017 että 2018. Rikun päiväkodin jatkoa aletaan puntaroida ensi vuoden alussa.

Kone- ja kalustoinvestointeja on talousarviovalmistelussa jouduttu karsimaan voimakkaasti, ja pääpaino opetus- ja varhaiskasvatuspuolella on Huutijärven koulun laajennuksen kalustamisessa. Talousarvioesityksestä uupuvat määrärahat Kautialan ja Raikun koulujen toiminnalle.

Lautakuntatasolla päätettäväksi on jäämässä käyttösuunnitelma, jossa valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet avataan käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Käyttösuunnitelma käsitellään lautakunnassa, kun valtuusto on saanut hyväksyttyä ensi vuoden talousarvion marraskuussa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?