Pälkäne tarvitsee omaa huippuosaamista

Pääkirjoituksessa (SHL 21.10.: ”Pälkäne ei tavoita peltihalliyrityksiä. Myös teknologiayrityksien ja muun huippuosaamisen perään on turha haikailla, koska nykynörtti haluaa asua keskustassa ja kulkea pyörällä sekä ratikalla”) esitetty ajatus herätti pohtimaan huippuosaamista Pälkäneellä, mikä oli varmaan kirjoituksen kirjoittajan tarkoituskin.

Peltihalliyrityksellä tarkoitettaneen yritystä, joka tarvitsee isot toimitilat ja siitä johtuen myös ison tontin. Pälkäne ei sijaintinsa eikä resurssiensa vuoksi tavoita tällaisia yhtä hyvin kuin valtaväylien varrella olevat isommat kunnat, joilla on varaa ja maa-alueita käytettäväksi markkinointiin ja kaavoitukseen aivan eri mittakaavassa.

Näillekin yrityksille pitää tarjota Pälkänettä sijaintipaikaksi mahdollisuuksiemme mukaan, mutta päähuomion kiinnittäminen vain tällaisiin yrityksiin työpaikkojen ja hyvinvoinnin perustana ei ole järkevää. Kykymme kilpailla isompien naapurikuntien kanssa ei yksinkertaisesti riitä tuomaan niitä tänne tarpeeksi.

Koska maailman muuttuminen ja digitalisaatio luovat yritystoiminnalle koko ajan uusia mahdollisuuksia, yrityksen suuruus ei saa toisaalta olla myöskään este sen houkuttelemiseksi kuntaan.

Yritykset vuoroin fuusioituvat jättiorganisaatioiksi ja vuoroin jakaantuvat pienemmiksi yksiköiksi ja nimenomaan jakaantumisvaiheissa pitää Pälkäneen tapaisten kuntien olla tarkkana. Ikuisina pidettyjä paperitehtaita on ajettu alas ja niiden rakennukset ovat muuttuneet tietokonesaleiksi tai pienyritystiloiksi. Niiden palveluksessa olleet ihmiset ovat perustaneet uusia yrityksiä, joiden ei ole välttämättä ollut pakko sijaita entisen yhtiön tiloissa tai paikkakunnalla.

Mikään yritys, sen paremmin Pälkäneellä kuin muuallakaan, ei menesty ilman huippuosaamista. Pälkäneen yrityksissä löytyy tätä huippuosaamista kunnan kokoon nähden erinomaisen paljon. Esimerkiksi Rego-halli Luopioisissa on täyttynyt teknologiayrityksistä, jotka edustavat alansa huippuosaamista.

Kunnalle ominainen huippuosaaminen pitää tunnistaa. Esimerkkejä alansa huippuyrityksistä ovat Rambollin Luopioisten toimipiste sekä Humuspehtoori Oy, jollaisten ympärille on mahdollista kehittää omaleimainen ja voimakas ympäristöteknologian osaamiskeskittymä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Yleismaailmallinen trendi on, että menestyvä yritys houkuttelee automaattisesti ympärilleen palveluja ja teknologiaa tarjoavia yrityksiä. Tuotekehitys tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelua tarjoavan yrityksen osaaminen yhdistettynä asiakkaan liitetoiminnan tuntemukseen yhdessä paikallistuntemuksen kanssa tuottaa ylivoimaista kilpailukykyä.

Pälkäneen kunta voi omalta osaltaan edistää huipputeknologian kehittymistä paikkakunnalla käyttämällä paikallisia palveluja ja tuotteita aina kun se on mahdollista. Esimerkiksi tietotekniikan laitteiden, ohjelmistojen ja sisältötuotannon (vaikkapa nettisivujen) hankkiminen omalta paikkakunnalta kasvattaa kunnan osaamispotentiaalia ja hyvinvointia.

Pälkäneen ei pidä häpeillä sitä, että emme ole osa Helsingin keskustaa, emmekä sykähdytä niitä ihmisiä, jotka haluavat käyttää ratikkaa ja juoda lattea joka ilta eri kahvilassa.

Jos pääkirjoituksen ”nörtti” tarkoitti tietokonelaitteistojen sekä niiden ohjelmistojen parissa puurtajia, aika on tehnyt tehtävänsä myös heidän keskuudessaan. Etulinjassa olleet ovat jo eläkkeellä, mutta heidän seuraajissaan on parhaassa työiässä olevia, jotka haluaisivat ja voisivat tehdä työtään myös maaseudun rauhassa tai peruspalvelut tarjoavassa kylässä.

Kaikki ohjelmointi ei ole viimeisimpien trendien nuuskimista kaupungin yössä. Siihen tarvitaan teknisesti taitavien ja innokkaasti kaikkeen uuteen perehtyvien lisäksi myös yrityselämää ja uusien tekniikoiden hyödyntämismahdollisuuksia ymmärtäviä.

Nämä hyödyntäjät ovat Pälkäneen kunnan potentiaalisia asukkaita ja yrittäjiä. Tarjotkaamme heille toimivat yhteydet siihen maailmankaupunkiin, jonka osa me kaikki olemme. Sijaintipaikan tarkkojen koordinaattien valinnan tueksi voimme tarjota oman kuntamme menestystekijät.

Seppo Kääriäinen

Luopioisten Yrittäjät ry

toiminnanjohtaja