Tämäkin vuosi kääntymässä ennakoitua paremmaksi

Talousjohtaja Seppo Saarinen laskee tehdyn muutostalousarvion nostavan Kangasalan kunnan tämän vuoden talousarvion vuosikatetta noin miljoonalla eurolla parempaan suuntaan. Vaikka vuotta on vielä jäljellä, hän uumoileekin tilinpäätöksen olevan parempi kuin talousarvioon aikoinaan merkattu -4,7 miljoonaa euroa.

Muutostalousarviossa lisätuloja kirjattiin maankäyttösopimusten korvauksista vajaa 260 000 euroa, ja verotuloja näyttää kertyvän 1,2 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Investointimäärärahoista on jäämässä käyttämättä 1,6 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista kunta on saamassa nipistettyä 500 000 euroa. Opetusryhmäkokojen pienentämisavustuksen jättäminen ottamatta näkyy kunnan taloudessa nurinkurisesti 200 000 euron säästymisenä. Lahdenkulman koulun ja Suoraman kirjaston lakkauttamisesta säästöjä katsotaan kertyvän noin 39 000 euroa ylimääräistä.

Saarinen esitteli valtuutetuille Kangasalan kunnan kuluvan vuoden talouslukuja pitkälti samalta pohjalta kuin viime vuonna samaan aikaan; työllisyyskustannukset ja erikoissairaanhoidon kulut aiheuttavat kunnan taloudenhoidolle eniten harmaita hiuksia, tällä erää yhteensä 1,5 miljoonan euron verran. Pälkäneen sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen jääminen tuntuvasti alle arvioidun jättää puolestaan Kangasalan kirjanpitoon 700 000 euron loven.

Kahdeksan kuukauden toimintaraportin mukaan tilitykset ovat kuitenkin ylittymässä erityisesti yhteisöverotulojen tuntuvan kasvun myötä. Myös kunnallisveron tuotto näyttäisi ylittävän arviot. Valtionosuuksia kunta on saanut noin 900 000 euroa enemmän kuin oli ennakoitu, ja kunnan sijoitusomaisuuden nettotuotto on ollut alkuvuoden aikana kaksi miljoonaa euroa.

– Tuloksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä on paljon vielä marraskuussa, Saarinen toppuutteli verotulojen tilityksiin viitaten.

Kunta on raportin mukaan tähän mennessä nostanut talousarviolainoja seitsemällä miljoonalla eurolla ja lyhentänyt lainoja 5,9 miljoonalla eurolla.

Valtuusto käsitteli yhdessä ja samassa kokouksessa kolmen eri vuoden talousarvioon liittyviä asioita, kun ensi vuoden budjetin ja tämän vuoden talousarviomuutoksen lisäksi puitiin viime vuoden tilinpäätökseen liittyviä asioita. Valtuusto sai hyväksyttäväkseen selvityksen, joka oli tehty tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella. Lautakunta oli arviointikertomuksessaan nostanut esiin muun muassa konserniohjauksen puutteellisuuden ja tilinpäätöksen valmistumisen myöhemmin kuin kuntalaissa velvoitetaan.

Laskentapäällikön antaman selvityksen mukaan tilinpäätöksen myöhästyminen johtui henkilöstöresurssivajeesta, kun konsernitilinpäätöksen laatija joutui jäämään pitkälle sairauslomalle ja ainoa hakija hänen sijaisekseen irtisanoutui koeajalla. Edes edellisessä tilinpäätöksen laadinnassa käytössä ollut dynaaminen työnjakomalli ei riittänyt pelastamaan aikatauluja, kun konsernitilinpäätöksessä yhdisteltävinä olivat emokunnan, 18 tytäryhtiön, viiden osakkuusyhteisön, kahden säätiön ja viiden kuntayhtymän tiedot. Koskela arvioi tilinpäätöksen työmäärän olevan arviolta tuhat tuntia eikä uskalla luvata konsernitilinpäätöksen valmistumista aikataulussa tämänkään vuoden osalta.

Konserniohjauksessa tilanne on kohenemassa ripeämmin, kun hyvän hallinnon periaatteiden rinnalle on määrä valmistua uusi konserniohje vielä tämän vuoden puolella.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?