Hyväksyntä: Kangasalan lautakuntamäärä pienenee

Kehua ja kritiikkiä hallintomuutoksille

Valtuusto on jatkossakin 51-henkinen, mutta asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle valmistelevien lautakuntien määrä pienenee Kangasalla. Valtuusto hyväksyi perusteellisen läpikäynnin jälkeen hallintosäännön muutoksen, jonka mukaan kunnassa toimivat seuraavien kunnallisvaalien jälkeen lakisääteisten keskusvaali- ja tarkastuslautakunnan lisäksi elinvoimalautakunta, viranomaislautakunta, sivistyslautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta.

Kehittämistyöryhmän puheenjohtajana toiminut Heikki Lyytinen (kok) kertoi uudistuksen tavoittelevan valtuutetun aseman korostamista – äänestäjän tulisi saada nähdä valitsemansa valtuutettu vastuullisissa tehtävissä. Lautakuntien roolin on arvioitu kasvavan uudenlaisen talousarviovalmistelun myötä.

Kunnanjohtaja Oskari Auvisen mukaan uudistustyön tavoitteisiin kuuluivat myös asioiden nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen. Harri Syrjäläinen (kok) piti tärkeänä, että asioiden valmistelussa ovat lautakunnissa entistä enemmän mukana juuri ne henkilöt, jotka istuvat tekemässä rahoituspäätöksiä valtuuston budjettikokouksessa.

–Vaikuttaa hyvältä ja lupaavalta, Nina-Carita Säpyskä (vihr) totesi.

 

Hyvä vai huono?

Lautakuntien lukumäärää, tehtäviä ja jäsenmäärää rukkaava muutos sai valtuutetuilta kehujen lisäksi myös arvostelua.

Sosialidemokraattien Pekka Lahti uskoi päätöksenteon selkiyttämisen sitouttavan päättäjiä entistä enemmän, mutta oli huolissaan sivistyslautakunnan asioiden laaja-alaisuudesta. Simo Arra (kesk) näki saman ongelman kiusaavan elinvoimalautakuntaa. Arra myös piti vuoteen 2017 tähtäävän muutoksen käsittelyä turhan aikaisena, koska sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maanrakennuslain uudistukset ovat vielä pahasti kesken ja voivat aiheuttaa suuria muutostarpeita.

– Kyseessä on asiakirja, joka tuskin tulee olemaan tässä muodossa käytössä, säästöjä mieluummin luottamushenkilöiden palkkioita pienentämällä hakenut Arra epäili.

Samasta syystä Jorma Mäntylä (vas) esitti asian palauttamista valmisteluun, mutta esitys kaatui äänestyksessä selvin lukemin. Mäntylää sapetti erityisesti ympäristölautakunnan nimen katoaminen lautakuntakartalta, mutta uudistus herätti muitakin huolenaiheita.

– Mikä hallinnossa on tärkeää? Asiantuntemus, vaikutusmahdollisuudet vai nopeus? Entistä pienempi joukko joutuu tekemään entistä nopeammin päätöksiä, hän totesi.

Vierustoveri Seppo Talli (vas) mietti, ovatko lautakuntien jäsenet asiakokonaisuuksien kasvaessa aiempaa helpommin ”esittelijän vietävissä”. Häntä huoletti myös se, että lautakuntapaikkojen vähentyessä ja muuttuessa aiempaa valtuutettupainotteiseksi luottamushenkilötehtävien harjoittelupaikat jäävät vähiin.

Perussuomalaisten Jari Leino muistutti neljän lautakunnan mallin olleen iltakoulussa enemmistön valinta. Hän ärsyyntyi Mäntylän puheenvuoroista, joissa tämä muun muassa arvosteli kokoomusta uuden mallin voimakkaasta ajamisesta ja visiosta 43-henkisestä valtuustosta.

– En tykkää periaatteesta, että työryhmän keskusteluja käydään tässä salissa läpi.

Heikki Lyytinen totesi, että saatu ratkaisu oli kompromissi – yksikään taho ei saanut läpi kaikkea haluamaansa.

 

Tehtävät osittain uusiksi

Lautakunnissa on seitsemän jäsentä lukuun ottamatta viisihenkistä keskusvaalilautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa, jossa on viidestä seitsemään jäsentä. Viranomaislautakunnassa on lautakunnan nimittämä kolmehenkinen tiejaosto, joka hoitaa yksityistieasiat. Kunnanhallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Pälkäneen kunnalla on lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa kaksi jäsentä yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaisesti.

Kunnanhallituksen jäsenten tulee olla valtuutettuja ja heidän varajäsentensä valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuutettuja tai varavaltuutettuja tulee olla lautakuntien jäsenistä ja varajäsenistä yli puolet. Lisäksi lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.

Elinvoimalautakunta hoitaa jatkossa nykyisen kaavoituslautakunnan ja teknisen lautakunnan asiat lukuun ottamatta suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeuslupa-asioita. Nämä kuuluvat jatkossa viranomaislautakunnalle, joka hoitaa myös nykyisin rakennus- ja ympäristölautakunnalle kuuluvat asiat. Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat nykyisen kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävät. Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa nykyiseen malliin sosiaali- ja terveydenhuollon asioista.

Hallintosääntöä muutettiin myös siten, että jatkossa kunnan tonttien luovutusperusteista päättää valtuuston sijaan kunnanhallitus.

Kangasalan valtuuston kokous videoitiin ja julkaistiin suorana nettilähetyksenä ensi kertaa viime viikolla. Seutujohtaja Päivi Nurminen kertoi kokouksen alussa seutuyhteistyön tuoreimpia kuulumisia. ”Kunnat ovat kuljettajina kuskin paikalla ja seututoimisto kartanlukijana”, Nurminen selvitti työnjakoa. Vihreiden Tony Lähde kyseli, missä määrin Kangasalan ”itäisiä naapureita” olisi mahdollista saada mukaan kaupunkiseudun toimijaksi, ja Nurminen totesi mukaan otettavista päättämisen olevan kuntien asia. Kahdeksan kunnan perustama Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä valmistelee parhaillaan maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvää MAL3-aiesopimusta ja laatii seutustrategiaa.

Kangasalan valtuuston kokous videoitiin ja julkaistiin suorana nettilähetyksenä ensi kertaa viime viikolla. Seutujohtaja Päivi Nurminen kertoi kokouksen alussa seutuyhteistyön tuoreimpia kuulumisia. ”Kunnat ovat kuljettajina kuskin paikalla ja seututoimisto kartanlukijana”, Nurminen selvitti työnjakoa. Vihreiden Tony Lähde kyseli, missä määrin Kangasalan ”itäisiä naapureita” olisi mahdollista saada mukaan kaupunkiseudun toimijaksi, ja Nurminen totesi mukaan otettavista päättämisen olevan kuntien asia. Kahdeksan kunnan perustama Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä valmistelee parhaillaan maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvää MAL3-aiesopimusta ja laatii seutustrategiaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?