Ohjaava rakennusjärjestys keräsi kiitosta päättäjiltä

Perttu Pohjanperä ja Risto Lindholm kävivät pienen keskinäisen väännön siitä, miten saunan etäisyys rannasta mitataan.
Perttu Pohjanperä ja Risto Lindholm kävivät pienen keskinäisen väännön siitä, miten saunan etäisyys rannasta mitataan.
Helena Väisänen keräsi kiitosta uudesta rakennusjärjestyksestä.
Helena Väisänen keräsi kiitosta uudesta rakennusjärjestyksestä.

– Meillä on varmaan Suomen nykyaikaisin rakennusjärjestys, kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä kiitteli rakennusjärjestystä uusinutta työryhmää ja konsulttina toiminutta Helena Väisästä.

– Oli melkoinen taidonnäyte, että näin iso paperi pystyttiin valmistelemaan näin nopeasti ja joustavasti.

Myös kokoomuksen valtuustoryhmää vetävä Rainer Zeitlin jakoi kiitosta heinäkuun alussa voimaan tulevalle uudelle rakennusjärjestykselle. Se ei ole kieltokokoelma, vaan opastava ja ohjaava vihkonen, josta löytyy määräysten lisäksi linkit lainsäädäntöön, kaavoihin ja muihin rakentamista sääteleviin asiakirjoihin.

– Harvoin olen julkisella ja kunnallisella puolella lukenut tällaisia dokumentteja, jotka aiheuttavat esteettistä mielihyvää. Rakennusjärjestys on moderni ja suorastaan kiinnostava. Pidän rakennetta erinomaisena: kuntalaisille kerrotaan selkeästi, mitä on pakko tehdä. Lisäksi ohjataan rakentajia, miten toimia ja selvitetään, mikä on määräysten lainsäädännöllinen tausta.

Uusi rakennusjärjestys helpottaa haja-asutusalueille ja rannoille rakentamista. Rannalle voi rakentaa mökin tai talon, kun tontilla on kokoa vähintään 3000 neliötä ja rantaviivaa on vähintään 50 metriä. Alle 150-neliöisen rakennus on tehtävä vähintään 25 metrin päähän rantaviivasta. Korkeintaan 25-neliöisen saunan ja kymmenneliöisen terassin saa rakentaa kymmenen metrin päähän rannasta.

Rantasaunan paikasta piti käydä äänestys

rakennusjärjestys alku

Vaikea asia esitetään rakennusjärjestyksessä havainnollisesti ja miellyttävästi.
Vaikea asia esitetään rakennusjärjestyksessä havainnollisesti ja miellyttävästi.

Perttu Pohjanperä (vas) ja Timo Ailio (sd) pelkäsivät järvimaisemien ja luonnon puolesta, kun uudet määräykset sallivat saunojen rakentamisen viisi metriä aiempaa lähemmäs rantaa. Pohjanperä oli erityisen huolissaan Natura-suojellusta Kukkiasta.

– Ei se paranna jätevesien käsittelyä, kun saunat viedään entistä lähemmäs rantaa. Etäisyys olisi pitänyt pitää 15 metrissä, kuten ympäristölautakuntakin lausunnossaan esitti.

Timo Ailion mielestä ”kaiken maailman kopperoisia” täyteen rakennetut rannat näyttävät hampaattomalta suulta.

– Mitä enemmän rannoilla on mökkejä, sen vähempi viihtyisiä alueita jää muille. Vain pienellä osalla kuntalaisista on mahdollisuus rakentaa rantaan. Järvillä on muutakin virkistyskäyttöä kuin rantarakentaminen, Ailio kritisoi.

Helena Väisänen muistutti, ettei rakennusjärjestys ohita lainsäädäntöä tai tuo rakennuslupaa. Kaavoissa voidaan antaa tiukempia määräyksiä ja viedä rakennukset kauemmas rannasta, jos luonto- tai maisema-arvot sitä edellyttävät.

Timo Ailio ei uskonut edes kaavojen voimaan. Hänen mielestään Luopioisten Rajalanniemen rannat eivät ole pysyneet kaavamääräyksien mukaisesti luonnonmukaisina ja puustoisina.

Jukka Kittilä (kesk) sanoi, ettei rakennusjärjestys vaikuta järvien tilaan, vaan jätevedet on joka tapauksessa käsiteltävä.

– Hyvä jos rantatontteja voi hyödyntää myös maalla. Kaupungissa rantoja täytetään ja rakennetaan veden päälle.

Risto Lindholm (sd) piti hyvänä, että rantasaunat saa tehdä jatkossa kymmenen metrin päähän rannasta. Hänellä ja vierustoveri Pohjanperällä oli erilainan käsitys siitä, miten etäisyys rantaan mitataan. Kumpikaan ei perääntynyt omasta kannasta ja vasemmiston keskinäinen vääntö päättyi ratkaisemattomana.

Rantasaunan paikasta käydyssä äänestyksessä Ailion ja Pohjanperän ehdotus sai taakseen vain Jani Luukkosen (ps).