Rautajärven puhdistamo toimii hyvin

Pälkäneen vesihuoltolaitoksen vastaus Markku Pitkärannan lukijan kirjoitukseen (Rautajärvellä Kukkian suurin ongelma, SHL 27.4.)

Ensin tietoa Rautajärven puhdistamosta. Puhdistamon valolla ei ole mitään tekemistä itse puhdistamon prosessin ja puhdistustuloksen kanssa. Valo merkitsee vain sako – ja umpikaivoaltaan pinnan tasoa.

Valon palaessa allas on täynnä ja tyhjennys ei ole sallittua puhdistamolle. Valo palaa laitoksella harmillisen usein, mutta tämä johtuu puhdistamon pienestä kapasiteetista.

Itse puhdistustuloksesta sen verran, että Rautajärven puhdistamo on hyvin toimiva puhdistamo. Puhdistamon toimintaa valvotaan Kokemäen vesiensuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan Ely:n toimesta. Puhdistamon ympäristöluvassa on määrätty puhdistamolle lupamääräyksin käsittelytulokset, joita laitoksella noudatetaan.

Vuoden 2015 puhdistamon kuormitus- ja käyttötarkkailun yhteenvedossa on Kokemäen vesiensuojeluyhdistys todennut seuraavaa: ”Saavutettu tulos suhteessa lupaehtoihin. Vuonna 2015 saavutettiin kaikki asetetut lupaehdot, myös ammoniumtypen poistolle esitetyt lupavaatimukset täyttyivät kokonaan.”

”Yhdyskuntajätevesiasetuksen mukainen tarkastelu. Yhdyskuntajätevesiasetuksessa 888/2006 vaaditaan vaihtoehtoisesti joko jäännöspitoisuuden, tai vähenemän saavuttamista vuosikeskiarvona. Rautajärven puhdistamon käsittelytulos saavutti vuonna 2015 molemmat.”

”Vesistökuormitus. Puhdistamo toimi edelleen tehokkaasti ja vesistökuormitus oli hyvin pieni, kuten aiempinakin vuosina. Vesistön kuormitus vastaa orgaanisen aineksen ja fosforin osalta noin yhden henkilön käsittelemättömiä jätevesiä. Typen osalta asukasvastine oli 80, mutta vesistöön johdettava typpi käytännössä täysin nitraattimuodossa.”

Kuten Rautajärven puhdistamoa, niin Pälkäneen kunnan muitakin puhdistamoita tarkkaillaan Kokemäen vesiensuojeluyhdistyksen sekä Pirkanmaan Ely:n toimesta ja kaikille puhdistamoille AVI on myöntänyt ympäristöluvat ja asettanut vaatimukset poistuvan veden laadulle ja käsittelytehoille.

 

Harri Vierikka

Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö

Pälkäneen kunta