Lietteen tyhjennys perustuu lainsäädäntöön, taksa kustannusvastaavuuteen

Aarne Raevaara kirjoitti (SHL 19.10.) lietekaivojen tyhjennyksistä – niiden hinnoista ja kuljetusjärjestelmästä.

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa kunnassanne sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksistä 1.1.2017 alkaen.

Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto on tehnyt päätöksen siirtymisestä kunnan (Pirkanmaan Jätehuolto) järjestämään lietteenkuljetukseen. Keskitetyllä keräyksellä varmistetaan lietteen asianmukainen jatkokäsittely sekä tasapuolinen palvelutarjonta ja hinnoittelu koko toimialueella.

Tasapuolisen hinnoittelun yksi lähtökohta on se, että hinnat ovat julkiset ja kaikille samat koko alueella. Jätehuoltojaostolle lähetetty taksaesitys on yksi tärkeä askel tähän – nyt jokainen alueemme kuntalainen tietää, mitä lietteiden tyhjennys maksaa. Aiemmin hinta on määräytynyt yrittäjien ja kiinteistöjen välisiin sopimuksiin, jotka voivat vaihdella saman kunnankin sisällä. Keskitetyllä järjestelmällä ja julkisilla hinnoilla varmistetaan, että kuntalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Tätä tarkoitusta varten lietetyhjennyksille on esitetty tasataksaa kaikkiin 16 kuntaan.

Toinen tärkeä ulottuvuus taksoissamme on kustannusvastaavuus. Ensi vuodelle esitetyt hinnat perustuvat kuntien jätevesipuhdistamojen käsittelyhintoihin sekä kilpailutettuihin kuljetuskustannuksiin. Raevaara oli nostanut kirjoituksessaan vain muutaman poikkeustilanteen, kuten hukkanoudon, hinnan. Myöskään vertailu Helsingin seudun hintoihin, pitkien kulkumatkojen Pirkanmaalla, ei anna kovin realistista vertailukohtaa.

Sakokaivolietteen käsittelymaksuksi arvonlisäveroineen esitetään 12,76 euroa kuutiolta ja umpikaivolietteen käsittelymaksuksi 7,94 euroa kuutiolta. Kuntien käsittelyhinnat vaihtelevat tällä hetkellä sakokaivolietteellä 2,34– 30,55 euroa kuutiolta. Umpikaivolietteellä vastaavat hinnat ovat 2,11–14,51 euroa kuutiolta.

Kuljetushintoja esitetään porrastettavaksi neljään luokkaan kyytiin otettavan lietemäärän mukaisesti ja ne vaihtelevat 80,44–138,92 euroa/nouto. Hintoihin sisältyy myös Raevaaran esiin nostama perusmaksuosuus, joka taksaesityksen mukaan perittäisiin erillisenä ainoastaan, jos tyhjennyksiä ei syystä tai toisesta kiinteistöllä tehdä. Suuret lietteiden vastaanottohintojen erot aiheuttavat julkiseen tasataksaan siirryttäessä sekä hintojen nousua että laskua eri kaivotyyppien välillä.

Sako- ja umpikaivolietteitä kuljettaa alueellamme vuoden alusta viisi eri kuljetusurakoitsijaa. Kaikkiaan Pirkanmaan Jätehuollon alueella toimii 25 kuljetusurakoitsijaa noin 90 kuljettajan voimin, aina paikallisista traktoriyrittäjistä suuriin valtakunnallisiin toimijoihin.

Kuljetusurakoitsijoiden runsas lukumäärä kertoo, että keskitetty järjestelmä mahdollistaa sen, että myös pienemmät paikalliset yrittäjät pärjäävät alueellamme hyvin mukana. Jätteenkuljetusten julkinen hankinta mahdollistaa myös yrittäjille reilun toimintaympäristön – pelisäännöt ovat kaikille samat ja pitkä urakkakausi mahdollistaa liiketoiminnan ennakoitavuuden ja kehittämisen.

Raevaaran kirjoituksessa myös syytettiin virheellisesti Pirkanmaan Jätehuoltoa tonteille tunkeutumisesta ja siten turhan hukkakäyntimaksun perimisestä. Pirkanmaan Jätehuolto ei tunkeudu tonteille, vaan asiakkaan tulee itse tehdä tilaus asiakaspalvelustamme, kun hän palvelua tarvitsee. Tässä täytyy kuitenkin huomioida lainsäädännön reunaehdot.

Valtioneuvoston hajajätevesiasetuksen ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaan sakokaivot ja pienpuhdistamojen lietetilat tulee tyhjentää tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Vaatimus koskee myös kesämökkejä. Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa. Julkisen toimijan kautta tavoitetaan jälleen kuntalaisten yhdenmukainen kohtelu – sako- ja umpikaivolietteiden vastuullinen jätehuolto kuuluu kaikille kiinteistöille.

Pirkanmaan Jätehuollon rooli ei ole pelata monopolia eikä muita pelejä, vaan huolehtia asianmukaisesti kuntalaisten jätehuollosta – avoimesti, tasapuolisesti ja ennen kaikkea – ympäristö ja lainsäädäntö huomioiden.

 

Timo Varsala

tekninen päällikkö

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?