Maakunnallinen lietesota

Pälkäne maksoi jätevesiratkaisussaan reilun Tavase-lisän. Maakunnan muut kunnat odottavat keskuspuhdistamoa, mutta Pälkäne teki Tommolan vanhan puhdistamon kylkeen uuden laitoksen, koska juoma- ja likavesiä oltiin koplaamassa yhteen: samaan kaivantoon viemäriputken kanssa olisi laskettu myös Tavasen vesijohto. Pälkäne ei halunnut olla edistämässä kuntaa uhkaavaa vesihanketta, ja siksi se saneerasi kovalla hinnalla oman puhdistamonsa.

Naapurin valituksen vuoksi jätevedenpuhdistamosta tuli lähes länsimetron kaltainen hanke, jonka hinta ja aikataulut paukkuivat. Vasta vuosien viivästyksen jälkeen ollaan pääsemässä tavoitteeseen: Aitoon ja Sappeen puhdistamot voidaan ajaa alas, ja niidenkin jätevedet johdetaan Pälkäneen uudelle puhdistamolle.

Puhdistamoratkaisu on suunniteltu koko kunnan tarpeisiin. Laajassa kunnassa vain osa asuu viemäriverkoston varrella. Sivukulmilla putket johtavat oman pihan saostus- ja umpikaivoihin, jotka tyhjennetään puhdistamoille.

Puhdistamon rakennusaikana nähtiin, miten älytöntä ja kallista on kärrätä lietettä pitkin maakuntaa. Aitoon puhdistamolle valmistuvan saostus- ja umpikaivolietteen vastaanottoaseman ansiosta loka-autoilla on kunnan joka kolkasta kohtuullinen ajomatka tyhjennyspaikalle: lietettä kärrätään Pälkäneelle, Aitooseen ja Rautajärvelle.

Lieteralli vaatii puhdistamon hoitajien ja lokakuskien saumatonta yhteistyötä, sillä pienillä puhdistamoilla väkevää lietettä voidaan sekoittaa prosessiin vain vähän kerrallaan. Myös tyhjennysaltaiden kapasiteetti on rajallinen, ja siksi tavaraa pitää kuskata sopivalla tahdilla puhdistamolle.

 

Pälkäne on juuri saanut rakennettua puhdistamon, esikäsittelyn ja lietelogistiikan kuntoon, kun kaikki vedetään maakunnallistamisen myötä pöntöstä alas.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt, että jatkossa sivukulmien asukas ei soita tutulle lokakuskille, vaan kaivolla saa käydä vain Eerola-yhtiöiden auto, koska se voitti lietteenkuljetuskilpailutuksen Pälkäneellä ja Kangasalla.

Pälkäne ja yhdeksän muuta pirkanmaalaiskuntaa olisi halunnut jatkaa toimivalla nykysysteemillä, mutta se ei käynyt jätehuoltojaostolle, jonka 12 jäsenestä seitsemän on tamperelaisia. Kunnat ja yli 20 yritystä valitti ratkaisusta hallinto-oikeuteen viime syksynä. Lisäksi osa yrityksistä kääntyi markkinaoikeuden puoleen.

Vastoin kuntien tahtoa ajettu lietepäätös hiertää kuntien välejä herkällä hetkellä. Ovella on maakuntauudistus, jonka jälkeen entistä suurempi osa asioista pitäisi hoitaa maakunnallisesti. Jos kaupungissa ei ymmärretä maaseudun oloja ja toimiva lietteen kuljetus romutetaan pormestarin päätöksellä, lähtökohdat laajemmalle yhteistyölle eivät ole kovin hedelmälliset.

Yksisilmäisesti ajetuilla haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuilla pohjustettiin osaltaan perussuomalaisten viiden vuoden takainen jytkyvoitto. Yhtä umpimielinen lieteratkaisu takaa sen, että vuoden 2018 maakuntavaaleihin löytyy maaseutua kiinnostava teema.

 

Lietejupakan viimeinen vääntö on parhaillaan käynnissä. Riidanalaiselle lietekuljetukselle runnotaan yhtenäistä hintaa koko maakunnan alueelle. Siitä voi kertoa mielipiteensä tämän viikon aikana. Pälkäne on hieman hämillään, mitä lausua hintaesityksestä, kun kiistelty kunnallistamispäätöskään ei ole lainvoimainen, vaan kunnat odottavat edelleen hallinto-oikeuden ratkaisua.

Keskittäminen nostaa sivukulmilla asumisen hintaa jopa sadoilla euroilla vuodessa. Myös moni mökkiläinen tulee hämmästymään kaivon tyhjennyksen kasvavia kustannuksia.

Paikallinen kuski on poikennut kaivolla silloin kun ne ovat täyttyneet, mutta monopoliyhtiö asioi autiotalollakin. Jätehuoltojaosto ja -yhtiö vetoavat lakiin, jonka mukaan saostuskaivot pitää tyhjentää vähintään kerran vuodessa, vaikka ne olisivat tyhjiä. Puuhellalla pirttiään lämmittävän mökin mummon on vähän vaikea ymmärtää kalliita laskuja, sillä hänen kahvivesistään ei paljon vettä likakaivoon lirise. Vapaa-ajan käyttöön jääneissä sivukulmien taloissa käyttö voi olla vielä vähäisempää.

Likakaivon tyhjennykset ovat tähän asti lutviutuvat tuttujen kesken, kuten muutkin maaseudun askareet. Kilpailutus tapahtuu niin, että jos naapurissa käy edullisempi kaveri, seuraavalla kerralla se pyydetään meillekin.

Lieteratkaisua kuntien kannasta piittaamatta ajava jätehuolto sen sijaan on kilpailuttanut 15 kunnan alueelle viisi kuljetusurakoitsijaa. Yhtiön lietteenkeräys toivotti jo syyskuisessa Roskalehdessä uudet asiakkaat tervetulleeksi.

Pälkäneellä ollaan kallistuvan ja hankaloituvan lieterallin lisäksi huolissaan myös paikallisten lietekuskien tilanteesta. Heille riittää töitä korkeintaan kilpailutuksessa pärjäävien isojen yrittäjien aliurakoitsijana. Muun muassa teiden auraus on antanut esimakua siitä, miten hyvää jälkeä tällainen keskittäminen ja kilpailutus poikii.