Kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto täyttää kaikki jätelain vaatimukset, edistää elinkeinotoimintaa sekä asukkaan etua

Jätelain mukaan asumisessa syntyvän jätteen kuljetukset voi hoitaa kahdella tavalla. Lähes koko Pirkanmaan alueella on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto lietekuljetuksissa, jossa kotitaloudet voivat itse valita ja kilpailuttaa palvelutarjoajansa. Samalla palveluntarjoajat vastaavat osaltaan lietejätteiden asianmukaisesta käsittelystä sekä toimintansa jatkuvasta kehittämisestä jätehuoltoviranomaisten valvovan silmän alla.

Toinen vaihtoehto on kunnan järjestämä keskitetty kuljetusjärjestelmä, jossa kunnalla tai kunnan/kuntien omistamalla yhtiöllä on monopoli käsittelyn lisäksi myös tyhjennyksiin ja kuljetuksiin. Päätöksenteko asiasta on parhaillaan vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Pirkanmaan kuntapäättäjät päättivät vuonna 2013 kunnallisesta järjestelmästä, tästä päätöksestä valitetaan edelleen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi aiemmin kuntien ja yrittäjien valitukset, koska näitä ei oltu perusteltu riittävästi.

Nyt asiasta on valmistunut Lahden seudulla puolueeton Rambollin tekemä selvitys, jossa vankat asiaperusteet osoittavat nykyjärjestelmän täyttävän kaikki laillisuusvaatimukset ja edistävän alueen elinkeinotoimintaa ja asukkaiden etua. Asiassa ei ole epäselvyyttä.

Markkinamekanismit ja terve kilpailu takaavat esimerkiksi palvelunhintojen pysymisen kuluttajan kannalta parhaina mahdollisina. Monopolilla on päinvastaiset vaikutukset, kuten EK:n raportissa ”Yrityksille turvattava reilu kilpailuasetelma” kaivojen tyhjennyksen kunnallistamisesta todetaan.

Raportin mukaan asukkaan hinta palvelulle nousee 30 prosenttia, vaikka samalla itse palvelu saattaa huonontua. Samalla kuntayhtiön käyttämien tyhjennys- ja kuljetusyrityksien katteet pienenevät ja siten myös yrityksien maksamat verot. Merkittävä osa palvelun katteesta kuluu kuntayhtiön organisaation ylläpitoon tai jopa muiden kuntayhtiön palveluiden subventoimiseen.

Kunnan järjestämä jätehuolto toimii määräaikaisten urakoiden kautta tyhjennys- ja kuljetusyrittäjien kanssa. Tämä ei anna yrittäjille mahdollisuuksia pitkäjänteisen yritystoiminnan ja kehitystyön toteuttamiseen. Se rajoittaa erityisesti investointeja ja innovaatioita. Samalla se lisää pätkätöitä, sekä vähentää pysyviä työpaikkoja.

Esimerkiksi Pirkanmaan jätehuollon yhteiskilpailutuksessa nykyiset alueella pitkään toimineet pienyrittäjät jäivät kokonaan ulos kilpailutuksesta, jolloin koko yritysten toiminta on vaarassa päättyä, sillä monelle pienyrittäjälle lietejätteen keruu on ollut merkittävä liiketoiminta. Yhtään uutta yrittäjää alueelle ei myöskään kilpailutuksen yhteydessä tullut, samalla vanhat paikalliset pienyrittäjät ovat käytännössä kokonaan poissa pelistä.

Muutoksella on myös toinen puoli. Kunnallisessa järjestelmässä urakan voittanut yritys ei voi kerätä kotitalousjätteiden lisäksi samanaikaisesti yritysjätteitä. Tämä voi pahimmillaan lisätä jätekuljetuksia ja liikennettä alueella, sekä heikentää reittien tehokkuutta. Kunnallinen järjestelmä ei kuulu kuluttajansuojan piiriin, joten mielivaltaisuudelle palveluissa on tilansa. Pitää vain toivoa, että näin ei tule käymään.

Kunnallisessa järjestelmässä asukkaat eivät voi myöskään vaikuttaa hintoihin tai palveluntarjontaan kuten aiemmin. Lisäksi keskustelussa olisi tarpeen tuoda esille myös se, miten kotitalouksille mahdollistetaan omaehtoiset jätteiden hyötykäyttöä edistävät ratkaisut, kuten kalkkistabilointi. Nyt alan yksinoikeuksilla rajoitetaan tällaisten ratkaisujen yleistymistä. Tällaiset ratkaisut lisäisivät työtä alalle ja parantaisivat Suomessa lapsipuolen asemaan jäänyttä asianmukaista lietejätteen omatoimista käsittelyä.

Pirkanmaan kuntapäättäjät, eikö nyt olisi viimein oikea hetki kannustaa paikallisia yrittäjiä ja työnantajia investoimaan tulevaisuuteen ja valaa uskoa Tampereen talousalueen yrittäjähenkisyyteen? Nykyinen kiinteistön- haltijan järjestämä jätehuolto on parempi vaihtoehto kaikkien osapuolten paitsi paikallisen kuntayhtiön virkamiesten kannalta. Yksityinen sektori on selvästi tuottavampi ja kustannustehokkaampi tapa huolehtia asianmukaisesta jätehuollosta kuin julkinen monopoli.

Matti Kulkas

kuljetusyrittäjä

Tampere

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?