Suuntima ohjaa oikealle hoitopolulle

Suuntimaa on käytetty Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin alueella muun muassa sydänsairaiden hoidossa hyvin tuloksin. Palvelu on kehitetty Kurkiaura-hankkeessa, ja sen on tuottanut Hämeenmaan Sydänpiiri. Ylläpitäjänä on sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Pälkäneellä ja Kangasalla kokeillaan sähköistä Suuntima-palvelua keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden hoidossa. Suuntima on kysymyksiin perustuva menetelmä, joka tunnistaa terveydenhuollon asiakkaalle sopivan asiakkuuspolun tämän oman sairauden hoidossa.

– Nyt on tarkoituksena opetella Suuntiman käyttöä, ja pilotointi tapahtuu tämän potilasryhmän kanssa Suuntiman toimintamalli on jatkossa käytettävissä myös monien muiden kuin keuhkoahtauma- eli COPD-potilaiden hoidossa, avosairaanhoidon osastonhoitaja Riitta Luukkonen kertoo.

COPD valikoitui Pälkäneellä ja Kangasalla kohderyhmäksi siksi, että tautia esiintyy paljon, ja se tunnistetaan usein liian myöhään. Vaikka ahtauma on pääosin korjaantumaton, sairastunut voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi sairauden kulkuun, ennusteeseen ja omaan toimintakykyynsä.

– Tarkoituksenamme on tavoittaa mahdollisimman suuri osa COPD-potilaista. Myös COPD-epäily ilman varsinaista diagnoosia riittää, mutta oireilun tulee kuitenkin viitata keuhkoahtautumatautiin. Potilaat ohjataan omaAsemilla olevien sairaanhoitajiemme vastaanotolle. Tarkoitus on tavoittaa keuhkoahtaumatautipotilaat päivystyksestä, omaAsemien kiirevastaanotoilta, vuodeosastolta ja niin edelleen. Vastaanottojen hoitajille on annettu koulutusta Suuntiman käytöstä työkaluna. Arvioimme kolmen kuukauden pilottivaiheen jälkeen Suuntimasta saatuja kokemuksia, Luukkonen toteaa.

Suuntiman avulla tehtävään kartoituskäyntiin varataan tavallista vastaanottoa enemmän aikaa eli noin puolitoista tuntia. Suuntimassa on sekä asiakkaalle että ammattilaiselle omat kysymyksensä, ja vastausten perusteella määritellään kullekin asiakkaalle oma asiakkuuspolku. Kysymykset käydään läpi yhdessä, jonka jälkeen sairaanhoitaja terveydenhuollon ammattilaisena arvioi vastausten perusteella, kuuluuko potilas yhteisö-, omatoimi-, verkosto- vai yhteistyöasiakkuuden piiriin.

– Suunnittelua tehdään Suuntiman avulla siis yhdessä potilaan kanssa – näin saadaan tärkeä”hiljainen tieto” näkyväksi.

Huomio hoidon järjestelyssä ja tukikeinoissa

Toimintamallin avulla saadaan paitsi potilaan näkökulma, myös potilaan ja ammattilaisen tekemä yhteinen arvio, mukaan hoidon suunnitteluun. Neuvonta ja ohjaus tapahtuvat kullekin potilaalle sopivalla tavalla yksilöllisyys mahdollisimman hyvin huomioiden.

– Jokainen tarvitsee tietoa sairaudestaan, lääkityksestä, tupakasta vieroittautumisesta sekä liikunnan ja ravitsemuksen ohjauksesta selkokielisesti ja kunkin potilaan omaan elämäntilanteeseen sopien. Suuntiman kartoituksen kautta muodostuvat asiakkuusstrategiat auttavat palvelujen oikeassa kohdentamisessa.

Suuntimalla vaikutetaan ennen kaikkea hoidon järjestelyihin ja omahoidon tukikeinoihin, ei itse hoitoon. Kaikki eivät hyödy täysin identtisestä hoitosuunnitelmasta. Suuntiman kautta saatuja tietoja tarkistetaan systemaattisesti ja aina tarpeen mukaan, tilanteet kun eivät pysy jatkuvasti samana.

Suuntima auttaa myös hoitohenkilökuntaa kokemaan työnsä mielekkäämpänä ja osana kokonaisuutta. Resurssit kohdentuvat paremmin oikeille henkilöille, ja avointen ja luottamuksellisten hoitosuhteiden muodostaminen on helpompaa.

– Uskon, että saamme tämän työkalun kautta onnistuneempia hoitotuloksia, ja se tietenkin tuottaa iloa koko hoitotiimille, Luukkonen toteaa.

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>