Pirkanmaan ELY-keskus aikoo lakkauttaa maanteitä väärin perustein

Pirkanmaan ELY-keskus suunnittelee lakkauttavansa Kangasalla (Kuhmalahdella) sijaitsevat Puntarin ja Siuronsalmen maantiet. Maanomistajille lähetetyn kirjeen mukaan nämä tiet esitetään lakkautettavaksi koko osuudeltaan yleisinä teinä, ”koska kummallakaan niistä ei ole enää yleisen liikenteen tarpeen mukaista palvelutehtävää”. ”Maanteitä käyttävät lähinnä vain niiden vaikutuspiirin kiinteistöt omana pääsytienään Puntarintieltä maantielle 325, tai Siuronsalmentieltä maantielle 3253.”

Herää kysymys, mihin edellä oleva perätön väittämä perustuu? Aikooko Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus tehdä päätöksiä virheellisten olettamusten ja huhupuheiden perusteella?

Puntarin maantie ja Siuronsalmentie muodostavat talviaikaan käytännössä yhden tien. Tie on ollut alun perin Suomen vanhimpiin teihin kuuluneen ns. Vanha-Laukaantien yksi oikohaara. Puntarin maantie ja Siuronsalmentie muodostavat yhdessä satoja vuosia vanhan läpikulkureitin, joka on edelleen tässä käytössä.

Tiet toimivat yhä edelleen yleisenä läpikulkutienä. Tieyhteyttä käyttävät läpikulkutienä entisen Kuhmalahden kunnan alueen asukkaiden lisäksi myös ainakin entisen Eräjärven ja Längelmäen kuntien alueilla asuvat. Läpikulkuliikennettä lisää myös omalta osaltaan Kangasalan kunnan omistaman saunan ja uimarannan sijainti Puntarin maantien päässä sekä puutavaran ajo Vehkapuntarin kylän takamailta Kuhmajärven ympäristöstä. Lisäksi Puntarin maantiellä on paikallisesta yritystoiminnasta johtuvaa raskasta kuorma-autoliikennettä.

ELY-keskus ei ole myöskään ottanut huomioon, että Siuronsalmentieltä erkanee useita yksityisteitä. Suurin osa Siuronsalmentien välittömässä vaikutuspiirissä olevista kiinteistöistä sijaitsee juuri näiden teiden varsilla. On täysin perusteetonta ja kohtuutonta, että läpikulkuliikenteestä aiheutuvat kulut yritetään sälyttää yksittäisten tienvarren asukkaiden niskoille.

Ihmetystä herättää myös ELY:n lakkauttamisinto, varsinkin kun mainittujen teiden hoitaminen on tullut tähän asti valtiolle melko edulliseksi. Säästöä teiden lakkauttamisesta ei juurikaan syntyisi.

Raine Raitio