Kaunistusta katukuvaan

Pälkäneen kunnan puutarhuri Anna-Maria Pohja piti lauantaina Viheralueet viihtyisiksi -alustuksen Mikkolan Navetalla.

Luopioinen on etenkin kesäisin hyvin vilkas kylä. Paikalliset asukkaat saivat lauantaina esittää toivomuksiaan katukuvan kaunistamiseksi suoraan kunnan puutarhurille Anna-Maria Pohjalle.

– Olemme keränneet toiveita kirjallisina koko Asumaan 2017 -näyttelyn ajan. Vastanneiden kesken arvomme Luopioisten Yrittäjien lahjoittaman 50 euroa, tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Seppo Kääriäinen kertoi.

Kolmannen kesäkautensa Pälkäneen kunnan puutarhurina aloittanut Pohja oli pääpuhujana Asumaan 2017 -näyttelyn ympäristörakentamisen teemaviikonloppuna. Hän pohjusti keskustelua esittelemällä kunnan alueella viimeisen kahden vuoden aikana tehtyjä viheralueiden kunnostuksia.

Parannuksia on tehty muun muassa Onkkaalassa kunnantalon edustalla, Lomakodin saunan ympäristössä ja Kostian koulun piha-alueella. Luopioisissa on kohennettu terveysaseman edustaa ja muistokiven ympäristöä.

– Tänä kesänä vuorossa on Onkkaalan toriremontti, Viirikukon päiväkodin piha-alue, lähiliikuntapaikan rakentaminen kirjaston ja kunnantalon väliin sekä Aitoon Pukkivuoren leikkimaikan maansiirto- ja viherrakennustyöt, Pohja kertoi.

Aitoossa kyläläiset ovat Hanna Keinon johdolla vetäneet leikkipaikan rakentamista ja keränneet rahaa leikkivälineisiin.

Anna-Maria Pohja toimi arvonnan onnettarena. Kaikkien viherrakentamista koskevaan kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Luopioisten Yrittäjien lahjoittama palkinto, jonka voitti Markku Peltola.

Alustuksen jälkeen oli keskustelun vuoro. Viheralueet viihtyisiksi -tilaisuuden osallistujat toivoivat puutarhurilta enemmän huomiota Luopioisten alueelle.

Keskustelussa ja kirjallisissa toiveissa tulivat esiin muun muassa teiden risteysten kukkaistutukset, uimarannan alueen kaunistaminen, torin alueen kehittäminen, Rajalantien mutkan jätepisteen alue, Rimpuntien rivitalojen edusta sekä Rajalanniementien maisemointi erityisesti kunnan viheralueen osalta.

– Torin alueen kunnostuksessa voisimme käyttää Raimo Flinkin meille aiemmin esittelemää niksibetonia, Mikko Kiio ehdotti.

Myös muut tilaisuuden osallistujat pitivät ehdotusta hyvänä sen innovatiivisuuden ja taloudellisuuden vuoksi. Selvitettäväksi jäi, minkälaista liikennettä niksibetoni kestäisi.

Kiio esitti myös biohiilen ja bogashin käyttöä kunnan istutuksissa. Nämä olivat aiheena juuri ennen Pohjan alustusta Pertti Niemisen pitämässä luennossa. Biohiiltä ja bogashia voisi valmistaa paikallisista raaka-aineista.

Yleisöstä esitettiin kauniiden opastekylttien tekemistä kaikkiin kyliin yhtenäisen ilmeen luomiseksi. Toinen koko kunnan aluetta koskeva keskustelun aihe oli vieraslajien torjunta.

Tilaisuuden lopuksi suoritettiin arvonta kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken. Voittaja oli Markku Peltola.