”Säästäkää edes pala metsää ehjänä”

Lastenlinnan asuinalue kasvaa etelään päin, kun Satumetsän kaikkiaan noin 11 hehtaarin laajuinen alue kaavoitetaan.

Lastenlinnan alueella Onkkaalassa sijaitseva noin 11 hehtaarin suuruinen metsäalue on tarkoitus kaavoittaa pientaloalueeksi. Satumetsäksi nimetty paikka kävelypolkuineen ja marja- ja sienipaikkoineen on lähialueen asukkaille tärkeä virkistysalue, jonka suojelemisesta ja jättämistä kokonaan luonnontilaiseksi on herätetty keskustelua.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pälkäneen seutu ry. esitti taannoin Satumetsän rauhoittamista tai kaavoitushankkeen jäädyttämistä, mihin Pälkäneen kunnanhallitus ei suostunut.

Sen mukaan viime syksynä tehty luontokartoitus osoitti, että alueella ei ole mitään sellaisia luontoarvoja, joiden vuoksi sen rauhoittamiseen olisi syytä. Sen sijaan alueen virkistyskäyttötarve on tarkoitus huomioida maankäytön suunnittelussa.

Pälkäneen kunta järjesti viime viikolla Nuijantalossa kuulemis- ja keskustelutilaisuuden, jossa kuntalaisille tarjottiin mahdollisuus esittää näkemyksensä Satumetsän tulevasta kaavasta. Kaavoituksen alkuvaiheita oli esittelemässä kaavasuunnittelua konsulttityönä tekevä arkkitehti Helena Väisänen.

Tilaisuus houkutteli harvoja kiinnostuneita, vaikka alueen luonto- ja virkistysarvojen menettäminen huolestuttaa lähialueen asukkaiden mukaan varsin monia.

 

Metsä suojaa melulta

Satumetsän kaavoitus saa Sini Hartmanin mietteliääksi.

Satumetsän lähialueen asukas Sini Hartman kertoi olevansa huolestunut ja ihmeissään kunnan halukkuudesta kaavoittaa kaikille tärkeä virkistysalue. Hän halusi tulla paikan päälle kuulemaan, millaisia suunnitelmia on tekeillä.

– Ymmärtäisin, jos tonteista olisi pula, mutta aivan lähellä tätä on koko suuri Roholan aluekin. Miksi sitä ei käytetä ensin? Hartman kummasteli.

Hänen mielestään juuri metsä on alueella keskeinen elämänlaatuun vaikuttava elementti. Tiheä puusto toimii itsessään melusuojana Lahdentien suuntaan. Nyt pitäisi ensin kaataa metsää ja sitten miettiä, miten meluhaitat torjutaan.

– Toivon ainakin, että kaava tehtäisiin niin, että metsästä jäisi jäljelle mahdollisimman suuri yhtenäinen alue. Satumetsä on valtavan tärkeä meille lähiasukkaille. Sen menettäminen surettaa ja pelottaa kaikkia, Hartman pahoitteli.

 

Kaksi vuotta kunnallistekniikkaan?

 

Arkkitehti Helena Väisänen haluaa ottaa kaavan suunnittelussa huomioon paikallisten mielipiteet.

Yleisötilaisuudessa paikalle tulleille pidettiin työpaja kaavaluonnoksen suunnittelun pohjaksi.

Työpajassa käsiteltiin neljää erilaista Helena Väisäsen laatimaa ehdotusta Satumetsän alueen kaavaksi. Osallistujat saivat arvioida kommentoida niitä ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen erilaisten teemojen mukaan.

– Työpajan tarkoituksena ei ole valita neljästä ehdotuksesta yhtä parasta, vaan etsiä sopivimmat ja mieluisimmat osat jokaisesta, Helena Väisänen selitti.

Ryhmissä työskentelevien tehtävänä oli pisteyttää ehdotukset asumisen, taloudellisuuden, liikenteen, luonnon ja ekologisen tehokkuuden näkökulmista. Eri vaihtoehdoissa tonttien määrät ja koot vaihtelivat, ja muun muassa teiden linjauksiin oli tarjolla erilaisia ehdotuksia.

– Työpaja tuottaa minulle kaavasuunnittelutyön kannalta arvokasta tietoa. On hienoa, että paikalla on ihmisiä, joilla on näkemystä ja kykyä arvioida näitä asioita, Väisänen kiitti.

Hän arvioi, että ellei mitään odottamattomia esteitä tule, kaavoitus etenee siinä tahdissa, että noin kahden vuoden kuluttua Satumetsän alueelle voitaisiin päästä rakentamaan kunnallistekniikkaa. Varsinainen kaava päästäisiin hyväksymään ensi syksynä.