Yhdessä miettimässä ratkaisuja

Tämän vuoden Sull’On asiaa päättäjille -tilaisuus järjestettiin viime viikon tiistaina.

– Odotan mielenkiinnolla, millaisia uusia innovaatioita ja ideoita teillä on, totesi kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Lyytinen Kangasalan nuorisovaltuuston jäsenille viime viikon tiistaina järjestetyssä Sull’On asiaa päättäjille -tilaisuudessa, joka pidettiin Kangasala-talon valtuustosalissa.

Tapahtuman tarkoituksena oli nuorisovaltuuston jäsenen Lauri Liukon mukaan, että nuoret ja kunnanpäättäjät pääsevät yhdessä pohtimaan nuorisoa koskevia asioita.

Tilaisuutta varten oli tehty jo etukäteen hieman taustatyötä. Kangasalan kouluihin oli jaettu ennakkotehtävä, jossa piti vastata siihen, mikä on hyvin tai huonosti ja mistä heidän mielestään pitäisi puhua. Näistä aiheista oli valittu eniten esille nousseet, jonka jälkeen 9.-luokkalaiset olivat keskustelleet ryhmätyöskentelynä näistä aiheista ja niistä tehtiin tiivistelmät. Tilaisuudessa tuotiin kolme eniten puhuttanutta aihetta, joista puhuttiin ryhmissä, joita nuorisovaltuuston jäsenet vetivät. Pohjana käytettiin koululaisten mielipiteitä.

Ensimmäinen ryhmä keskusteli perusopetuksen erityisopetuksesta sekä luokkakoosta kouluissa. Koululaiset olivat kokeneet, että erityisopetusta on vaikea saada ja että luokkakoot ovat aivan liian suuria. Keskustelussa pohdittiin ratkaisuja näihin ongelmiin. Sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski esitteli taulukkoa, josta nähdään seuraavan vuoden oppilasmäärät kouluittain. Isoimmat luokkakoot ovat Liuksialassa, Huutijärvellä ja Sariolassa ja pienimmät Kautialassa. Pohdittaessa sitä, miten luokkakoot pystyttäisiin pitämään hallinnassa, esiin tuli suunnitelmallisuus. Tällä hetkellä pystytään ennustamaan noin kymmenen vuotta eteenpäin tulevat oppilaskoot alueittain. Luokkakokoja voitaisiin pystyä hallitsemaan kaavoitusten ja rakennuslupien sekä rahoitusten kautta. Erityisopetukseen ehdotettiin tietynlaisia tasoryhmiä, jossa taitavammat oppilaat voisivat työskennellä itsenäisemmin, jolloin opettajille vapautuisi resursseja muille oppilaille.

Toinen ryhmä keskusteli aiheesta: Millainen on sinun kaupunkisi? Tässä ryhmässä esille olivat nousseet joukkoliikenne, keskustan elävöittäminen sekä sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Nuoret olivat tuoneet esiin sen, että Tampereelle pääsee helpommin bussilla kuin Kangasalan keskustaan vaikkapa Ruutanasta. Nuorisovaltuuston Eemeli Saarela totesi, että joukkoliikennettä ei voida parantaa alueella, jossa ei ole joukkoja. Keskustan elävöittämiseen oli ehdotettu muun muassa kauppakeskusta, yökerhoja, kaupunkifestareita ja elokuvateatteria. Tämän avulla saavutettaisiin se, että ihmiset kiinnostuvat tulemaan ja saadaan enemmän ostovoimaa. Sisäliikunnasta mainittiin, että vuorot ovat usein täyteen varattuja ja niiden ajankohdat jaetaan iän mukaan, joka voi tarkoittaa monelle koululaiselle ja opiskelijalle hyvinkin myöhäistä treenivuoroa. Ratkaisuksi ehdotettiin, että Vatialan koululle rakennettaisiin remontin yhteydessä täysimittainen kenttä, jossa pystyttäisiin pelaamaan kaikkia lajeja. Ulkokenttien hoidosta puhuttaessa ehdotettiin, että huoltotöitä hoitaisivat esimerkiksi kyläyhdistykset.

Kolmas ryhmä keskusteli lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Kunnanjohtaja Oskari Auviselta kysyttiin, miten kunta tukee nuorten harrastusta? Hän vastasi yhdessä Leena Pajukosken kanssa, että kunnalla on varattu tähän tarkoitukseen 20 000 euroa, josta eri yhdistykset voivat hakea tukea kunnalta. Paljon puhuttaneesta Kangasalan Pikkuteatterin uusista tiloista kysyttäessä Auvinen kertoi, että kunta on lupautunut osallistumaan heidän vuokrakuluihinsa, kunhan tilat löytyvät. Keskustelussa nostettiin esiin myös se, että urheilua pitäisi olla mahdollista harrastaa niin sanottuina höntsyvuoroina, joita ei tarvitse erikseen varata vaan ne ovat matalan kynnyksen mahdollisuuksia harrastaa urheilulajeja. Tälle vuodelle on suunnitteilla lähiliikunta-hanke, jonka tarkoituksena on parantaa koulujen pihoja. Lopuksi kunnanjohtaja totesi vielä, että koulujen ja päiväkotien pihat ovat vapaassa käytössä ilta-aikaan.