Pälkäneen luvattomat pohjavesitutkimukset

Sydän-Hämeen Lehden pääkirjoituksessa 20.4. todetaan, ettei ELY-keskus vastannut maanomistajalle hänen esittämiinsä kysymyksiin tutkimuksista. Vastaus tuli lopulta, kiitos siitä ELY:n viranhaltijoille.

Haluan korjata minulle toimitetussa vastauksessa ja ELY-keskuksen Sydän-Hämeen Lehdessä 20.4.2017 esittämässä vastineessa olleita virheellisiä tietoja seuraavasti.

Kuten aiemmista kirjoituksista selvisi, Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt laajan, luvattoman pohjavesitutkimuksen Pälkäneellä. Onkkaalan, Taustin ja Kankaanmaan alueella olevista noin 30 havaintoputkesta otettiin useita vesinäytteitä sekä suoritettiin tutkimuksia, kuten mitattiin muun muassa pohjaveden pinnan tasoa ja lämpötilaa.

Maastossa totesin paikan päällä moottoriajoneuvolla liikkumisen, minkä ELY-keskus vastineessaan kieltää tapahtuneen. Useita päiviä kestäneiden tutkimusten suorittaminen loukkaa usean maanomistajan oikeusturvaa, eikä ole mitenkään perusteltavissa viranomaistehtävien hoidolla.

Työn suoritti yksityinen konsultti, ei viranomainen, eikä konsultti aluksi halunnut paljastaa toimeksiantajaansa. Kysyttyäni yhteyshenkilöä, jolta hän oli saanut luvan ilmoittaa toimeksiantajansa, hän ei ”muistanut” nimeä.

Maanomistajan on saatava tieto tehtävistä toimenpiteistä maillaan ja se on annettava ennen niiden suorittamista. Salaileminen ei kuulu hyvään viranomaistoimintaan.

Koska maanomistaja on toissijaisena vastuussa pohjaveden saastumisesta, on varmistuttava siitä, että pohjavesiputkilla hääräävä henkilö on oikealla asialla, eikä sabotoimassa. Pitäisikö maanomistajan vain sivusta katsoa ja seurata epämääräistä toimintaa välinpitämättömästi?

Muistissani on tapaus pohjaveden saastumisesta, Tavase Oy:n pohjavesiputkessa Kankaanmaalla. Sen tutkimuksesta aiheutuneita kuluja Tavase Oy haki oikeusteitse haastamalla maanomistajan, Pälkäneen kunnan, oikeuteen.

 

ELY-keskus toteaa vastauksessaan: ”Maanomistajille ei ole ilmoitettu erikseen pohjaveden näytteenotosta, kun kyse on ollut alueelle jo aiemmin asennetuista pohjavesiputkista. Lupa on pyydetty putken haltijalta.”

ELY:n teettämä työ on vesilain mukaista pohjaveden tutkimusta, jota varten Tavase Oy:kin on joutunut hakemaan luvan pohjavesiputkien rakentamiseen, niissä tehtävien tutkimusten tekemiseen ja alueella liikkumiseen.

Yhtiölle on erikseen annettu lupa säilyttää tutkimusputket alueella, kunnes tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta annettu päätös tulee lainvoimaiseksi. Tavase Oy:llä ei ole enää voimassa olevaa tutkimuslupaa, koska viimeisin KHO:n lainvoimainen päätös on annettu toukokuussa 2008, ja sen mukaan tutkimukset oli saatettava suoritetuksi viiden vuoden kuluessa.

Tavase Oy:n pohjavesiputkista tehtäviin tutkimuksiin on myönnetty lupa ainoastaan Tavase Oy:lle, ei ELY-keskukselle tai muille. Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela ei voi myöntää kolmannelle osapuolelle lupaa käyttää muihin tarkoituksiin yhtiön omistamia tutkimusputkia hyväkseen.

Erityisesti minua kummastuttaa se, miten Tavase Oy voisi myöntää luvan tehdä tutkimuksia putkistaan, kun Tavase Oy:llä itselläänkään ei ole enää lupaa tehdä kyseisiä tutkimuksia luvan umpeuduttua vuosikausia sitten. Viranomainen ei saa mennä kiinteistöille tekemään tutkimuksia ilman maanomistajan lupaa, paitsi erikoistapauksessa, josta tässä ei ole kyse.

 

ELY-keskus vetoaa vastauksessaan muun muassa ympäristönsuojelulain 172§, jonka perusteella se voisi liikkua ja tehdä tutkimuksia alueella. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan ympäristöä pilaavaan toimintaan.

Allekirjoittaneen alueella ei ole ympäristölupaa edellyttävää toimintaa, josta saattaisi aiheutua ympäristön pilaantumista.

ELY-keskuksen mainitsemalla YSL 172§:llä tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudella tarkoitetaan toiminnan valvontatehtäviä. Kyseessä ei ollut valvontatehtävä, vaan vesilain mukainen pohjaveden tutkiminen, jota varten Tavase Oy:kin on joutunut hakemaan tutkimusluvan maanomistajan kiellettyä tällaisen toiminnan maillaan.

ELY-keskus on ollut tietoinen korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaisesta päätöksestä. Vastaava tutkimuslupa olisi pitänyt olla myös ELY:llä ennen tutkimusten aloittamista.

ELY-keskus perustelee oikeuttaan tehdä tutkimusta vesien ja meren hoidon järjestämisestä annetun lain 9. pykälällä, joka määrää vesien seurannasta. Lain määrittelemä seuranta ei anna lupaa tällaisille tutkimuksille, jotka tässä tapauksessa edellyttävät korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen mukaisesti tutkimusluvan.

 

Vastauksessaan ELY-keskus toteaa muun muassa ”Tällä hetkellä alueella ei ole sellaista seurantaa,..”, joka osoittaa, että kyseisellä alueella on aiemmin ollut ELY-keskukselle riittävää seurantaa.  Pohjavesiseurantaa /-tutkimusta on alueella tehnyt yhtä laajassa mittakaavassa ainoastaan Tavase Oy.

Tavase Oy:n julkiset tutkimustulokset ovat tulleet aiemmin ELY-keskuksen tietoon ja nyt ELY:n tutkimustulokset menevät Tavase Oy:n tiedoksi. Molemminpuolinen tiedonvaihto on näin taattu ja yli 20-vuotinen saumaton yhteistyö näyttää jatkuvan.

 

SHL:lle antamassaan vastineessa ELY-keskus ilmoittaa, etteivät tutkimukset liittyneet TAVASE-tekopohjavesihankkeeseen eikä pohjavesialueen laajennukseen.

Tämä on pälkäneläisten kannalta positiivinen kannanotto ELY:ltä, jos vielä pohjavesialueen luokitusta muutetaan alaspäin, luokkaan 2 ja pohjavesialueen rajaus supistetaan vastaamaan alueen todellisia pohjavesiolosuhteita.

 

ELY-keskus kannustaa olemaan yhteydessä suoraan heihin epäselvissä asioissa. Yhteydenotto kustakin asiasta päättävään ELY-keskuksen viranhaltijaan on osoittautunut puhelimitse vaikeaksi eikä maanomistaja voi tietää ennalta ELY-keskuksen suunnitelmista maastossa.

ELY-keskuksen tulee ottaa yhteyttä maanomistajiin hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden suorittamista maastossa.

Ihmetystä herättää, ettei ELY-keskus ole saamani tiedon mukaan ilmoittanut tutkimuksistaan edes Pälkäneen kunnalle. Valvovan viranomaisen on noudatettava lakia ja toimenpiteille tulee olla asianmukaiset luvat maanomistajilta. ELY-keskuksen on oltava aloitteellinen luvanhaussa ja tiedottamisessa.

Yhteisen edun nimissä tehdään usein opportunistisia päätöksiä. Maanomistajat, olkaa tarkkoina, ketä alueillanne luvattomasti liikkuu, ja millä asialla.

 

Heikki Mäljä

Tutkimuslupa

Tavasen pohjavesiputkista tehtäviin tutkimuksiin on myönnetty lupa ainoastaan Tavaselle, ei ELY-keskukselle tai muille. Tavasenkin tutkimuslupa umpeutui vuonna 2013.

Yksi kommentti

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?