Iäkkäille: Neuvonnasta palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen toteuttamiseen haetaan yhtenäistä ja selkeää polkua

Ikäneuvolla etsitään ratkaisua moniin ongelmiin

Missä on lähin kuntosali? Mistä voi saada siivousapua? Mistä apua muistisairaalle läheiselle? Vastausten metsästys näiden kaltaisiin kysymyksiin on valjastettu lokakuun alusta puhelinnumeroon 040 733 3949 – Ikäneuvo-hankkeen neuvontanumeroon. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, joka kestää ensi vuoden lokakuuhun, toimii myös Pälkäneen ja Kangasalan alueella. Hankkeen tavoitteena on etsiä Pirkanmaalta toimivia vanhustenhuollon käytäntöjä, kehittää uusia ja yrittää yhtenäistää pirstaleista palvelujärjestelmää ennen palvelujen järjestämisvastuun siirtymistä maakunnalle vuonna 2020.

Hankkeessa on määrä kehittää Pirkanmaalle yhteinen neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli iäkkäille, ja uusi palvelunumero nivoutuu osaksi tätä kehitystyötä. Lisäksi kokeiluja tehdään esimerkiksi monenlaisia palveluja yhteen tuovassa lähitori-toiminnassa, kotikuntoutuksessa ja omaishoidossa.

Pirjo Saloranta.

– Ennaltaehkäisevä toiminta ja hyvinvoinnin edistäminen jäävät kuitenkin kunnalle jatkossakin hoidettavaksi. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään hankkeessa käytännön kokeilujen kautta kuntien yhteistyössä. Jokaisesta kokeilusta on oma työryhmänsä, jossa on jäseniä eri puolilta Pirkanmaata, projektikoordinaattori Pirjo Saloranta selvittää.

Ikäneuvo-hanketta ja lähitorin mahdollisuuksia esiteltiin Kangasalla pidetyssä tilaisuudessa, jossa nostettiin yhdeksi esimerkiksi tamperelaisen Peurankalliokeskuksen lähitori-toiminta. Keskuksessa, johon kuuluu palvelukeskuksen lisäksi kaksi senioritaloa ja kaikkiaan noin 115 asukasta, pyritään pyörittämään mahdollisimman paljon kaikille avointa ja maksutonta toimintaa esimerkiksi vapaaehtoistoimijoita hyödyntämällä.

Kehityslistaa.

Lisäksi tilaisuudessa käytiin läpi Kangasalan Jalmarin kodon askelia monipuolisesti palveluita tarjoavaksi lähitoriksi – paikalla on esimerkiksi säännöllisesti torstai-iltapäivisin maksuton fysioterapeutin vastaanotto. Samana päivänä on myös tavattavissa työntekijöitä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista, kuten asiakasohjaaja kello 10–13 kasvotusten tapahtuvan ohjauksen ja neuvonnan tiimoilta. Loppupäivästä kello 14–16 terveydenhoitaja päivystää lähitorin seniorineuvolassa.

Pälkäneelläkin linjauksia lähitori-toiminnan kehittämisestä on jo tehty: lähitoria rakennettaneen hyvin toimivan Ikäpisteen ympärille.

– Tällaisia kuulemisia olisikin hyvä olla eri puolilla Kangasalaa; parasta olisi saada tietoa toiveista ja tarpeista ihmisiltä itseltään. Toivottavaa olisi, että yritykset ja yhdistykset ottaisivat yhteyttä siitä, miten ja mitä paikallista toimintaa voisi kehittää yhdessä, projektikoordinaattori Saloranta miettii.

Salorannan mukaan myös kotihoidossa työskentelevät asiakasohjaajat, jotka tekevät vanhusten laaja-alaiset palvelutarpeen arvioinnit ja niihin liittyvät päätökset, jalkautuvat eri puolille Kangasalaa antamaan myös kasvotusten tapahtuvaa neuvontaa ja ohjausta mahdollisimman pian.  Tällä hetkellä heitä on viisi, joista Marika Ruokoniitty työskentelee Pälkäneellä.

– Asiakasohjaaja tulee olemaan asiakkaan ääni ollen yksi palvelupolulla rinnallakulkijoista, Saloranta muistuttaa.

Iäkkäiden ääntä haluttiin hanketilaisuudessakin kuuluviin.  Paikalla olleet pohtivat ryhmissä, mitä palveluita tai toimintaa kunta ja lähitori voisi tarjota ja millaista vanhusten kohtaamisten tulisi olla. Petrattavaa nähtiin esimerkiksi tiedottamisessa ja palvelubussien aikatauluissa.

Pienimuotoisesta joukkopaosta huolimatta osallistujia riitti kolmeenkin eri ryhmään, kun esittelytilaisuuden jälkeen pohdittiin iäkkäille järjestettäviä palveluita.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?