Jätehuollon työnjaosta

Sydän-Hämeen Lehdessä käsiteltiin laajasti jätehuollon viranomaisasioita ja lietekysymystä (4.10.2017). Jätehuolto on monitahoinen kenttä, jossa jokaisella toimijalla on omat vastuunsa ja velvollisuutensa, ja jonka työnjaon ja kokonaiskuvan tulee toimia lainsäädännön mukaan.

Jätehuollon 17 kunnan työnjako toimii niin, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy on kuntien oma yhtiö, joka vastaa kuntien yhtiölle osoittamista palvelutehtävistä. Pirkanmaan Jätehuolto ei vastaa viranomaisasioista, kuten jätehuoltolautakunnan kokoonpanosta eikä viranomaiskirjeistä. Se on kuntien ja alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävä. Lehtijutussa mainitut harvennushakemukset, lietekuljetusjärjestelmäpäätöksen laillisuusseuranta sekä huomautuskirjeiden lähettäminen ovat juuri tätä viranomaistoimintaa, jota alueellinen jätehuoltoviranomainen on tehnyt roolinsa ja lainsäädännön mukaan, ei Pirkanmaan Jätehuolto. Yhtiö palvelee edelleen kaikkia omistajakuntiensa asukkaita, myös pälkäneläisiä, riippumatta lautakuntasopimuksen tilasta.

Onkin hyvin tärkeä, että roolit ja työnjako pidetään kirkkaina. Lainsäädännöstä tulee perusta, jonka mukaan jätehuoltoa hoidetaan. Alueellisen jätehuoltojaoston 2013 tekemä päätös lietteenkuljetusjärjestelmästä perustuu nimenomaan lainsäädäntöön, ei yksittäisten toimijoiden intresseihin. Pirkanmaan Jätehuollon tehtävä on operatiivisena toimijana toteuttaa kuntien sille osoittamat lakisääteiset tehtävät – vuoden 2017 alusta myös lietekuljetukset. Viranomaiset valvovat toimintaa, antavat määräyksiä ja puuttuvat tarpeen mukaan epäkohtiin.

Pirkanmaan Jätehuollon vastuulla lietetyhjennyksissä on muun muassa kuljetusten kilpailuttaminen. Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisella hankintamenettelyllä, jotta kaikilla sako- ja umpikaivotyhjennyksiä tekevillä urakoitsijoilla oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.

Kilpailutusta koskevasta hankintapäätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudessa ei arvioida lietteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä, vaan hankintamenettelyä, jolla lietekuljetukset on kilpailutettu. Lainsäädäntö (hankintalaki) turvasi tässäkin kohtaa toiminnan käynnistämisen väliaikaisjärjestelyin oikeusprosessin keskeneräisyydestä huolimatta, koska kyseessä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen. Näin ollen lietetyhjennykset tulee tilata Pälkäneellä Pirkanmaan Jätehuollolta, ei yksittäisiltä kuljetusliikkeiltä.

Jutussa mainittiin myös huolet kunnan jätevedenpuhdistamojen kapasiteetista. Pirkanmaan Jätehuollolla on Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa lietteiden vastaanottosopimus, jossa on määritelty yhteiset pelisäännöt lietteiden toimittamisesta ja vastaanotosta. Yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa huomioidaan puhdistamon tarpeet ja rajoitukset. Kun lietteitä kerää yksi lakisääteinen toimija, pystytään paremmin pureutumaan myös reititykseen, ennakointiin ja puhdistamojen kapasiteettiin. Nyt Pälkäneen kohdalla vastaanottomäärissä näkyvät vielä monet kanavat, joiden kautta liete tulee puhdistamoille.

Myöskään asukkaan ei tarvitse olla huolissaan, mahtuuko lieteauto tontille. Kalustona käytetään pääsääntöisesti tavallisia imuautoja, mutta mikäli kiinteistön olosuhteet sitä vaativat niin tyhjennyksessä voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös pienempää kalustoa. Asia kannattaa keskustella palveluneuvojiemme kanssa, kun tekee tyhjennystilauksen.

Vaikka jätehuollossa toimijoita on monta ja työnjako välillä monimutkainen, kaikilla toimijoilla on kuitenkin yhteinen tavoite – huolehtia jätehuollosta ympäristön, terveydensuojelun ja lainsäädännön mukaan. Tehdään sitä, yhdessä joka päivä!

Timo Varsala

tekninen päällikkö

Pirkanmaan Jätehuolto Oy