Markkinaoikeus: Pirkanmaan Jätehuolto ei syrjinyt pieniä toimijoita

Lietekuljetukset pitää kilpailuttaa EU:n laajuisesti

Pirkanmaan Jätehuollon on kilpailutettava uudelleen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset. Markkinaoikeus kumosi Jätehuollon toukokuussa 2016 tekemän hankintapäätöksen, jolla lietteiden kuljetukset jaettiin neljän tarjoajan kesken.

Työnsä menettäneet pienyrittäjät valittivat 3,76 miljoonan euron hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksissa vedottiin muun muassa siihen, että hankintamenettelyssä suosittiin suuria yrityksiä. Tarjouspyynnön vaatimuksia pidettiin liian raskaina pienyrittäjälle, jolla on vain yksi auto. Lisäksi valittajat epäilivät tarjouksia alihintaisiksi, jollaista yrityssaneerauksessa oleva urakoitsija ei voi antaa.

Markkinaoikeus jätti pienyrittäjien vaatimukset tutkimatta, mutta puuttui sen sijaan siihen, että kilpailutus ylitti EU-kynnysarvon. Siksi sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset pitää kilpailuttaa EU:n laajuisesti.

Markkinaoikeus asetti hankintapäätöksen jo viime vuoden lopulla täytäntöönpanokieltoon. Nyt se täydensi vaatimustaan vielä 200 000 euron uhkasakolla.

 

Lietekiista poikinut sivuhaaroja

Kumotussa kilpailutuksessa lietekyydit päätyivät Lassila & Tikanojan Oy:n, Pirkanmaan Betonipumppaus Oy:n, Eerola-Yhtiöt Oy:n ja Pertti Musakka Ky:n ajettaviksi. Nyt jäteyhtiön pitää kilpailuttaa ajot EU:n laajuisesti.

Markkinaoikeuden lisäksi lietekuljetuksia käsitellään myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa.  Sinne valittanut Pälkäne ja muutamat muut kunnat haluaisivat, että kiinteistön omistaja saisi edelleen valita, kuka lietekaivon tyhjentää.

Keskitetyn lietteenkuljetuksen nostattaman riidan vuoksi Pälkäne ja viisi muuta kuntaa eivät ole hyväksyneet jätehuoltolautakuntasopimusta. Osa kunnista on sopimuksen allekirjoittaessaan edellyttänyt, että jätehuoltoviranomaisena toimivan lautakunnan voimasuhteita on korjattava. Nykyisin lautakunnan 12 jäsenestä seitsemän on Tampereelta. Pälkäneen edustajalla Virpi Pohjolalla ei ole äänioikeutta, koska kunta ei ole hyväksynyt uutta sopimusta.

 

Teknistä lautakuntaa johtava Timo Ailio seuraa, kun Pentti Tuominen tuo lietekuorman Pälkäneen uusitulle puhdistamolle. Lieteajojen keskittäminen vie paikallisilta kuskeilta työt.

Reunamerkintä

Taistelua tuulimyllyjä vastaan

”Markkinaoikeus kumoaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 30.5.2016 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus kieltää Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoinkaan täytäntöön nyt asetetun 200 000 euron sakon uhalla”, markkinaoikeus totesi 12.10. antamassaan ratkaisussa.

”Lietekuljetuksia koskevat valitukset todettiin aiheettomiksi”, uutisoi Pirkanmaan Jätehuolto päätöksestä lähettämässään tiedotteessa.

Mutkat suoriksi vetävä tiedote on sikäli oikeassa, että lietekyytien kilpailutuksesta valittaneet pienyritykset eivät saaneet tahtoaan läpi. Pikemminkin päinvastoin. Kylän traktori- ja lietekärrymies on entistä heikommalla, kun tarjouspyynnöt lähtevät koko EU:n alueelle.

 

Pälkäneen kunta on valittanut keskitettyyn lietteenkuljetukseen siirtymisestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunta tulee häviämään, kuten ovat hävinneet muutkin kunnat, jotka olisivat halunneet, että kiinteistönomistaja saisi edelleen päättää, kuka kaivon tyhjentää.

Syynä on muuttunut lainsäädäntö. Se pyrkii tukkimaan järviä rehevöittävät ja pohjavesiä vaarantavat hajapäästöt. Lainsäätäjä uskoo, että lietteet päätyvät tehokkaammin puhdistamoille, kun niiden ajaminen keskitetään isommille toimijoille.

Pitkään jatkunut lietesota on sekoittanut kuntalaisten päät, eikä mökin mummo tai rannan kesäasukas tahdo tietää, keneltä kaivon tyhjennys pitäisi tilata. Vasta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen asiaan saadaan lopullinen selvyys.

Sivukulmien asukkaat ovat pelänneet, että pihat pitää laittaa uusiksi, kun tuttu traktorimies ei enää voikaan hoitaa kaivon tyhjennystä, vaan se on kilpailutettu isolla autolla toimivalle yritykselle. Pirkanmaan Jätehuollon mukaan tyhjennys voidaan jatkossakin hoitaa alihankkijoiden traktoreilla. Traktorikuskeja kunta- ja maakuntarajan takaa etsineiden asukkaiden kokemukset tosin ovat olleet hieman erilaisia.

 

Keskitettyyn lietteenkuljetukseen päätettiin siirtyä tamperelaisten äänin. Siksi lietesotaa on käyty markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden lisäksi myös kuntien neuvottelupöydissä. Lieteasiassa kyykytetyt pikkukunnat ovat vaatineet muutosta jätehuoltoviranomaisena toimivan lautakunnan voimasuhteisiin, jotta Tampere ei enää jatkossa sanelisi päätöksiä.

Nykyisin 12-jäsenisessä jätehuoltolautakunnassa on seitsemän tamperelaista. Jos voimasuhteita tasataan, Pälkäneen kaltaisten pikkukuntien lisäksi myös kaupunkia ympäröivät kehyskunnat haluavat lautakuntaan lisäjäsenen.

Vaikka voimasuhteet tasattaisiin, lisäjäsenet eivät voi muuttaa päätöksiä mieleisikseen, sillä pääosa lautakunnan ratkaisuista perustuu lakiin, eikä poliittiseen harkintaan tai omalla kylällä hyväksi havaittuun malliin.

Pälkäne on käynyt jätehuoltoasiassa taistelua tuulimyllyjä vastaan. Kapinakunnan rooli ja maine eivät anna kovin hyviä lähtökohtia, kun hallintoa kootaan maakuntiin ja entistä useammista asioista päätetään Tampereen johdolla.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?