Strategiaa yksinkertaisesti

Pälkäneen tulevaisuus ja näivettymisen ehkäisy riippuvat alueen elinvoiman säilyttämisestä ja lisäämisestä. Siinä tärkein keino on asukkaiden, kesäasukkaiden sekä yritysten mielenkiinnon herättäminen ja saaminen kuntaan. Helpointa tämä on valtatie 12:n suunnassa Kangasalan rajalta Laitikkalaan.

Muutoin kunnan alueella on kehitettävä nykyisin palveluita omaavien keskuskylien viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Yhdenkin palvelun poistuminen kokonaisuudesta saattaa kaataa koko keskuskylän elinvoimaperustan.

Keskuskylien ulkopuolella elinvoima perustuu sekä perustuotantoon ja kesäasutukseen. Vääjäämättömän asukaskadon vuoksi on syytä ottaa avuksi kaikkien vapautuvien asumusten pitäminen ainakin osan vuotta asuttuina joko myyden tai vuokraten.

Yhtä lailla tulisi kyetä vaikkapa vuokraamaan ulos vapautuvia tuotantorakennuksia ja varastoja. Maa- ja metsätaloudessa on syytä harkita sivutuotantomahdollisuuksien kartoittamista ja kehittämistä. Mansikkamaat ja polttopuut eivät liene ainoita mahdollisuuksia.

Oleellisen osan elinvoimasta muodostavat kulkumahdollisuudet. Ihmisten pitää päästä käymään töissä Kangasalan-Tampereen, Hämeenlinnan, Valkeakosken ja Padasjoen suunnissa julkisenkin liikenteen keinoin. Teiden kunnossapitämiseksi on oltava ahkerasti asialla nyky-elyn ja tulevan maakunnan tahoilla. Haja-asutusalueiden palvelujärjestelmä kuljetuksineen on rakennettava toimivaksi kokonaisuudeksi ja sitä on ajantasaistettava riittävän usein väestömuutosten huomioon ottamiseksi.

Kunnassa on sekä tavanomaisia että erityislaatuisia kouluja ja opetuslaitoksia. Nämä olisi hyvä niputtaa yhdeksi monenlaista osaamista tuottavaksi konseptiksi jopa jo historiallisistakin syistä.  Siitä ehkä löytyisi yksi elinvoimatekijä.

Luonnon ja asuinympäristöjen kohdalla on löydettävissä sekä vierailu- että asumisvetovoimaa. Tässä Sappee-keskuksen ja siihen liittyen Laipanmaan reittien kehittämisen merkitys on suuri. Osuva markkinointi parantaisi reiteille osaamista myös ympäröivistä kylistä.

Kirjoittaja on Pälkäneen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen.

Vähemmän on kiinnitetty huomiota Sappeesta ja kylistä lähtevien pyöräilyreittien hahmottamiseen ja markkinointiin. Pyöräily Kukkian ympäri vaatii toki paksurenkaiset ajokit, mutta ajatus ei tunnu mahdottomalta, kyliin vaan tarvittaisiin kesäviikonlopuiksi kioskipalveluita sekä olemassa oleviin että tilapäisluonteisempiin kohteisiin.

Monissa kohdin elinvoiman lisääminen on kunnan tehtävä, muttei ollenkaan yksin. Kylien kehittäminen viihtyisiksi ja vierailtaviksi kohteiksi on paljolti kiinni yhdistyksistä ja asukkaista itsestään.

Kullekin kylälle lienee löydettävissä kehittämisprofiili ja näyttävyys paranee monta kertaa roinien hävittämisellä sekä maalipensselin käytöllä. Elinkaarensa päähän tulleista rotiskoista pitäisi hankkiutua eroon vaikka kylätalkoilla.

Pertti Salminen

Kyynärö