Eero Laesterä johtaa Säästöpankkiryhmän hallintoneuvostoa

Vahvassa kasvussa oleva Aito Säästöpankki syntyi kahdeksan vuotta sitten, kun Luopioisten ja Ikaalisten Säästöpankit yhdistyivät. Uuden Aito Säästöpankin hallitusta alusta alkaen johtanut pälkäneläinen Eero Laesterä on nyt valittu myös Säästöpankkiryhmän hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.

22-jäsenisen hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti.

Hallintoneuvoston erityisenä tehtävänä on sisäisen yhteistyön ylläpitäminen ja edistäminen. Hallintoneuvosto myös vahvistaa Säästöpankkiryhmän toimintaperiaatteet, strategian ja vakavaraisuuden hallinnan periaatteet.

Hallintoneuvoston johtoon nouseva hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä on kuntatalouden asiantuntija. Myös Pälkäneen kunnanhallitusta johtavan Laesterän mielestä väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin tuovat mukanaan uuden sisäisen haasteen säästöpankkiryhmälle, jonka toiminnan perustana on asiakasläheinen palvelu. Samaan aikaan koko pankkisektori on suuressa murroksessa, kun digitalisoitumisen myötä maailmanlaajuiset, jopa toimialan ulkopuoliset toimijat haastavat pankkimaailman.

– Murros on käännettävä ja käännettävissä edelleen voitoksi. Tämä onnistuu vain, kun koko ryhmä toimii entistä tiiviimmin yksissä tuumin, liiton hallintoneuvostosta ja hallituksesta itsenäisiin säästöpankkeihin saakka, Laesterä sanoo.

Aito Säästöpankki on vahvasti mukana yhteistyötään tiivistävässä Säästöpankkiliitossa, sillä toimitusjohtaja Pirkko Ahonen kuuluu Säästöpankkiliiton hallitukseen.

Eero Laesterä.