Vääntö lietteenkuljetuksesta jatkuu

Olen edelleen saanut lukuisia yhteydenottoja viemäriverkoston ulkopuolella asuvilta sekä lietekuljetusyrittäjiltä. Asukkaat ja yrittäjät kokevat, että asiat on ratkaistu vain ison osakeyhtiön eli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopoliaseman mukaisesti.

Se ei pidä paikkaansa. Luottamuselimessä asiat ovat ratkenneet äänestämällä. Luottamushenkilöillä ja kuntien jäsenjakaumalla on merkitystä. Valitettavasti maakunnan edustajat eivät aina äänestäneet oman kuntansa esityksen puolesta.

Asia on tärkeä. Riittävän edustava jaosto ei olisi muuttanut kiinteistöhaltijan sopimusperusteista järjestelmää kunnan eli käytännössä jätehuoltoyhtiön järjestämäksi. Päätös on oikaistava.

Tein toukokuussa valtuustokyselyn, milloin alueellisen jätehuoltoviranomaisen jäsenjakauma muutetaan nykyistä paremmin alueen kuntia edustavaksi. Kysyin myös, kuinka moni vanhoista yksityisyrittäjistä on jatkanut yritystoimintaansa alalla. Halusin lisäksi selvityksen, kuinka viranomaisen sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksien taustalla olleet ajatukset, linjaukset ja ohjeistus ovat tehdyissä ratkaisuissa toteutuneet.

Toisin kuin päätöstä tehtäessä väitettiin, kilpailun katoaminen ei suinkaan ole alentanut hintoja. Päinvastoin. Myös palvelun tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Kilpailu takasi aiemmin palvelun laadun sekä kohtuullisen hinnan.

Tampereen kaupunki vastaa valtuustokyselyyni kesäkuussa.

Keskitetyn lietteenkuljetuksen osalta olemme nyt asian hyssyttelyvaiheessa. Uskotellaan, että asiaan ei voi enää vaikuttaa. Olen asiasta eri mieltä.

 

Aarne Raevaara

kaupunginvaltuutettu (VaTa)

Tampere