Aktiivisuudella Vuoden Yrityskummiksi

Kangasalalainen Tapio Somppi on valittu  Vuoden Yrityskummiksi. Pirkanmaan Yrityskummit ry teki valinnan 22.5. Nimityksestä yllättynyt Somppi pitää titteliä osoituksena arvokkaasta työstä.

– Sillä on iso merkitys palautteena sille työlle, mitä yrittäjien kanssa teen. Se on myöskin merkki yrityskummitoiminnan arvostuksesta, kertoo Somppi.

Yli neljäkymmentäviisi vuotta OP-Pohjolan liikejohdossa toiminut Somppi uskoo aktiivisuuden olleen yksi kriteeri valinnalle. Pirkanmaan Yrityskummit järjestivät viime vuonna 128 yritysklinikkaa ja Somppi oli mukana lähes viidelläkymmenellä klinikalla.

– Jaan nyt sitä osaamista ja kokemusta sekä verkostoja, joita työurani aikana hankin. Jotta pysyn ”ajan hermolla,” niin ammatillista osaamista pitää edelleen kehittää ja päivittää, kertoo Takk:ssa yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa suorittava Somppi.

Kokemusten ja ammattitaidon lisäksi kummina toimiminen vaatii innokkuutta ja sosiaalisia taitoja.

– Tarvitaan tietysti aktiivisuutta ja hyvää vuorovaikutusta yrittäjien kanssa, pohtii Somppi.

– Tapio on osaava keskustelija, joka on aina valmis auttamaan ja ymmärtää asiakasta kuin asiakasta. Hän on myös mukana toiminnan kehittämisessä, luettelee Pirkanmaan Yrityskummien toiminnanjohtaja Harri Meller perusteita Sompin valinnalle.

 

Apua yrittämisen arkeen

Yrityskummitoiminnan tarkoitus on tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tarjoamalla heille yrityskummi. Kummit toimivat vapaaehtoisesti ja jakavat kokemustaan kummiyrityksille.

– Meitä yrityskummeja Pirkanmaalla on lähes 200 ja sen verkoston kautta saadaan eri liiketoimintojen osa-alueille osaamista, kertoo Somppi toiminnasta.

Tällä hetkellä yhdistyksen pääpaino on kolmessa osa-alueessa: yrittäjien ja yritysten liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämisessä, yritystoiminnanmyynnin ja sukupolvenvaihdoksissa auttamisessa sekä tukipalvelussa. Tulevaisuudessa tavoite on auttaa myös kansainvälistymisessä.

– Yrityskummin tehtävä on auttaa Pirkanmaalaisia yrityksiä menestymään. Kummit toimivat niin valmentajina ja neuvonantajina kuin verkostoijina, keskustelukumppaneina ja ”yrittäjän olkapäinä”, kertoo Harri Meller.

– Teemme työtä yrittäjien kanssa, jotta he pärjäisivät paremmin yrittämisen arjessa, Somppi kiteyttää toimintaa.

Kansanedustaja Harri Jaskari (vasemmalla), Tapio Somppi, Pirkanmaan Yrityskummien hallituksen puheenjohtaja Seppo Hulkko ja toiminnanjohtaja Harri Meller poseeraavat Sompin nimityksen jälkeen.