Diakonia

Diakonia on kristilliseen avustamiseen kuuluvaa palvelua ja se on alusta asti kuulunut seurakunnan tehtäviin. Olen saanut olla mukana suorittamassa valtakunnallista Fida Internationalin, lyhyesti Fidan, järjestämää Eväät elämään -keräystä täällä Luopioisissa.

Olen kohdannut monia ihmisiä ja kuullut monenlaisia mielipiteitä keräyksestä ja yleensäkin maailman tämänhetkisistä tilanteista ja asioista. Täällä Suomessakin kun on niin paljon autettavia.

Tämä keräys, jossa nyt olen saanut olla mukana, antaa nimensä mukaisesti ”eväitä elämään” kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille.

Näillä varoilla autetaan muun muassa Irakin kurdialueilla Isisin terrorin traumatisoimia lapsia. Heidän kotinsa ovat tuhoutuneet lentokoneiden pommituksissa. Myös Kongossa Fida on aloittanut sissisodista kärsineiden pakolaislasten tukiohjelman, jolla tuetaan vammautuneiden lasten koulunkäyntiä.

Ei pidä vähätellä sitä, että minun pienet ”roponi” eivät paljon auta, kun avun tarve on niin suuri. Jumalan kädessä asia kuin asia ”siunavuntuu” monikertaisesti. Juuri niin kuin Raamatun vertauksessa pienen pojan eväät, viisi leipää ja kaksi kalaa, riittivät Jeesuksen siunaamina monisatapäiselle joukolle. Joku on osuvasti sanonut: ”emme voi auttaa koko maailmaa, mutta voimme ehkä muuttaa yhden ihmisen koko maailman.”

Jumalan valtakunta on ”valtakunta ilman rajoja”. Me voimme edistää tämän valtakunnan leviämistä monin eri tavoin ja tehtävin. Isä meidän -rukouksessa rukoilemme näin: ”Tulkoon sinun valtakuntasi” ja ”tapahtukoon sinun tahtosi myöskin maan päällä, niin kuin taivaassa”.

Taivaassa Jumalan tahto tapahtuu koko ajan, mutta täällä maan päällä se tapahtuu juuri meidän kauttamme. Jumalan tahto on, että me teemme hyvää. ”Siis ei valiteta pimeyttä, vaan sytytetään oma kynttilämme tämän pimeyden keskelle”.

Näin me noudatamme Jumalan suurinta käskyä, ”rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme”.

Asta Metsomäki

Kuhmalahden helluntaiseurakunta