Ranta-asukkaan 10 vesienhoitovinkkiä

  1. Hoida jätevesien käsittely asianmukaisesti
  2. Imeytä tiski- ja pesuvedet maaperään, vesistö ei tarvitse pesuaineita
  3. Päästä isot petokalat takaisin järveen ylläpitämään toimivaa ravintoketjua
  4. Perkaa ja huuhtele kalat kuivalla maalla, kompostoi perkuutähteet
  5. Pidä rantasi siistinä ja mahdollisimman luonnonmukaisena
  6. Vältä lannoitteiden käyttöä varsinkin rannan läheisyydessä
  7. Muista, että niitoista ja ruoppauksista tulee ilmoittaa ELY:lle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista
  8. Tee aloite kotijärvesi hoidon ja suojelun käynnistämiseksi tai lähde mukaan jo toimivaan yhdistykseen
  9. Jos tonttisi läpi kulkee oja, teetä siihen pintavaluntakentän tai laskeutusaltaan suunnitelma ja valvo, että toimenpiteen toteutus noudattaa suunnitelmaa
  10. Jätä kotijärvesi entistä terveempänä vesistönä tuleville sukupolville