Tervehdys KVVY:stä

Pälkäneellä on erittäin arvokas pääoma: lukuisat hienot järvet. Hyvinvoivat vesistöt ovat kunnalle vetovoimatekijä. Hoitamalla tätä pääomaa hyvin varmistamme, että tulevaisuudessakin mahdollisimman moni nykyinen sekä tuleva kuntalainen saa nauttia siitä.

Vesien tilan ylläpitäminen tai parantaminen on pitkäjänteistä ja rakentavaa yhteistyötä vaativaa toimintaa. Tarvitaan huolellista suunnittelua, useita eri toimenpiteitä sekä jatkuvaa seurantaa niiden vaikutuksista niin järvien valuma-alueilla kuin itse järvissäkin.

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset ovat toimineet Suomessa jo lähes 60 vuoden ajan monin eri tavoin päätavoitteenaan parantaa vesien ja ympäristön tilaa. Viime vuosien aikana yhteistyön tiivistyminen paikallisten tahojen kanssa on ollut ilahduttavaa.

Vuoropuhelumme paikallistoimijoiden kanssa perustuu tutkittuun tietoon, laajaan kokemukseen sekä vertaistuen välittämiseen eri alueilla toimivien suojeluyhdistysten välillä. Yhdistyksemme neuvoo ja opastaa keräämällä eri osapuolet saman pöydän ääreen yhteisten tavoitteiden muodostamiseksi.

Pälkäneellä Kukkian tilan parantamiseksi käynnistynyt yhteistyö alueellisten ja paikallisten vesienhoidon toimijoiden kesken on hyvä esimerkki siitä, miten eri tahot puhaltavat yhteen hiileen ja saavat käytännön toimenpiteitä liikkeelle. Eri asiantuntijaorganisaatioissa tehdään arvokasta työtä vesiensuojelun edistämiseksi ja Pirkanmaan ELY-keskuksella on keskeinen ja tärkeä rooli kansallisen rahoituksen ohjaamisessa tuloksellisiin paikallisiin vesistökunnostushankkeisiin.

Kiitämme Pälkäneen kuntaa pitkäaikaisesta yhdistyksemme jäsenyydestä. Pälkäne on yhdessä 120 muun jäsenemme kanssa tiiviisti mukana vesistöjen ja elinympäristön tilan parantamiseen tähtäävässä työssämme.

Jukka Mattila

Toiminnanjohtaja

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

KVVY Tutkimus Oy

Pälkäneläinen Jukka Mattila on toiminut vuodesta 2011 lähtien Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana.