Säästöpaketti etenee karsittuna valtuustoon

Pälkäneen kunnanvaltuusto päättää torstaina säästöpaketista. Kuntalaiskuulemisen jälkeen jonkin verran karsittu paketti ei yllä tavoiteltuihin säästöihin, vaan lisäksi joudutaan korottamaan tulo- ja kiinteistöveroja. Kunnanhallitus esittää, että tuloveroprosentti nostetaan 21,5:een. Nykyisin veroprosentti on 21.

Myös kiinteistöverotukseen esitetään kiristystä. Vakituisten asuinrakennusten veroksi esitetään 0,48 prosenttia (nykyisin 0,45 prosenttia) ja vapaa-ajan asuntojen veroksi 1,1 prosenttia (nykyisin 1,05 prosenttia). Myös yleinen kiinteistövero aiotaan nostaa 1,1 prosenttiin (nykyisin 1,0 prosenttia). Lisäksi rakentamattomia rakennuspaikkoja aiotaan verottaa kireämmällä 3 prosentilla.

 

Kirkonkylän koulu putosi lakkautuslistalta

Kevään ja alkukesän vilkas kuntalaiskeskustelu on keskittynyt kyläkouluihin. Alkuperäisen ehdotuksen esitettiin kahden alakoulun mallia, joka olisi tiennyt vuoden päästä loppua Rautajärven, Luopioisten Kirkonkylän ja Harhalan kouluille.

Valtuustoon vietävästä päätösesityksestä on pudotettu pois Kirkonkylän koulun lakkautus. Harhalan ja Rautajärven koulujen lakkautusesitykset ovat ehdollisia. Rautajärven koulu suljetaan kahden vuoden kuluttua, jos oppilasmäärä on alle 25 oppilaasta. Harhalan koulu voidaan lakkauttaa lukuvuoden 2019–2020 päätteeksi, mikäli Kostian koululla tai Harjutuulessa on riittävästi opetuskäyttöön soveltuvaa tilaa. Onkkaalan VPK:n vuokratiloista aiotaan luopua ennen sitä

Lakkautusten lisäksi kouluilta säästetään vuoden päästä muun muassa hallintoa keventämällä ja avustajia vähentämällä. Alakouluilla ei ole enää omaa rehtoria, vaan niitä kaikkia johtaa yksi rehtori ja apulaisrehtori. Avustajia vähennetään neljä Kostian koululta ja yksi Yhteiskoululta.

 

Päivähoidon säästöistä äänestettiin

Päivähoidosta säästetään ryhmiksien sekä Aitoon ja Harjutuulen päiväkotien lakkautusten avulla. Esityksen mukaan Rautajärven ja Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodit suljetaan vuoden 2020 lopussa. Laitikkalan ryhmiksen lakkautus edellyttää sitä, että kylään löytyy ennen sitä yksityinen varhaiskasvatuspalvelu.

Onkkaalassa päivähoito pyritään keskittämään vuoden päästä uuteen, noin 138-paikkaiseen yksityiseen päiväkotiin. Sen valmistuttua lakkautetaan Viirikukon päiväkoti sekä Harjun ja Tuulenpesän ryhmikset. Perheet voivat hankkia palvelusetelillä hoitopaikan myös muualta, jos se sopii paremmin esimerkiksi työmatkan varrelle.

Yksityiselle päiväkodille kaavoitetaan tontti parhaillaan valmisteltavassa Lastenlinnan kaavassa.

Päiväkodista järjestetään syksyllä laatu-palvelukonseptikilpailu. Kilpailutuksessa edellytetään, että kunnan päivähoitohenkilöstö voi siirtyä uuden työnantajan palvelukseen.

Kunnanhallituksen esitys Onkkaalan päivähoitojärjestelyistä syntyi äänestyksen jälkeen luvuin 6–3. Reetta Mathier (vihr), Maria Aho (sd) ja Tom Hirmukalliota tuurannut Arto Reinikainen (sd) olisivat palauttaneet asian valmisteluun.

Kunnanhallitus päätyi esittämään äänin 5–4, että Aitoon päiväkoti lakkautetaan kahden vuoden päästä ja alle eskari-ikäiset lapset siirtyvät Luopioisiin. Lakkautusta vastustivat Mathier, Aho, Hirmukallio ja Outi Viitanen (kesk). Valtuustolle kootaan vielä lisätietoa päiväkotien yhdistämisen säästöistä.

Lisäksi kunta aikoo säästää päivähoidosta hankkimalla ilta- ja vuorohoidon viikonloppuisin naapurikunnista, kasvattamalla yli kolmevuotiaiden ryhmäkokoa ja tarkastelemalla erilaisten lisien ja palkkioiden maksuperusteita. Myös Valkeakosken kansalais- ja musiikkiopistoilta ostetaan jatkossa entistä vähemmän opetusta.

 

Seuratalo putosi myyntilistalta

Säästöjä haetaan kaikilta toimialoilta. Rakennusvalvonnan taksoihin valmistellaan korotusta ja vesihuoltolaitos kerää noin 175 000 euron lisätulot kaksinkertaistamalla perusmaksut. Kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan perittävä perusmaksu on nykyisin lähialueen edullisin. Esimerkiksi alle 250-neliöisen asuinrakennuksen vesi- ja viemäriliittymän perusmaksu on 78 euroa vuodessa.

Kirjasto etsii kuluistaan 26 000 euron, talouspalvelut 10 000 euron ja elinvoimapalvelut 45 000 euron säästöt. Uudelleen organisoitavissa hallintopalveluissa tavoitellaan 35 000 euron säästöjä ja yhden henkilötyövuoden vähennystä.

Mikäli valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen, kiinteistöistä myyntiin pistetään Rego teollisuushalli, Luopioisten tekninen toimisto, Luopioisten apteekkirakennus ja Santaharjun vapaa-aikatalo, jossa toimii Onkkaalan kuntosali liikuntahallin valmistumiseen saakka. Lisäksi kunta myy Pälkäneentie 1:n osakkeet ja pellot, joilla ei ole kaavoituksellista merkitystä. Luopioisten Pytingin pihapiirissä oleva asuinrakennuksen ja Luopioisten seuratalon myyntiesityksestä kunnanhallitus luopui.

Lisäksi kunta pyrkii myymään enemmän puuta ja muuttamaan katuvaloja energiaa säästäviksi LED-valoiksi.