Ortodokseilla seurakunta laajenee ja hiippakunta vaihtuu

Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Aleksej Sjöbergin reviiri laajenee, jos Vaasan ortodoksinen seurakunta liitetään vuoden 2020 alussa Tampereen seurakuntaan. Tampereen ortodoksinen seurakunta vaihtaa myös hiippakuntaa. Jos kaavailut toteutuvat, Tampereen seurakunta siirtyy Oulun hiippakuntaan.
Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Aleksej Sjöbergin reviiri laajenee, jos Vaasan ortodoksinen seurakunta liitetään vuoden 2020 alussa Tampereen seurakuntaan. Tampereen ortodoksinen seurakunta vaihtaa myös hiippakuntaa. Jos kaavailut toteutuvat, Tampereen seurakunta siirtyy Oulun hiippakuntaan.
Suomen ortodoksisen kirkon aikeet muuttaa hiippakunta- ja seurakuntarakenteita koskettavat isosti erityisesti Tampereen ortodoksista seurakuntaa. Jos suunnitelmat toteutuvat, Tampereen ja Vaasan seurakunnat yhdistyvät, ja Tampereen ortodoksinen seurakunta siirtyy Helsingin hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan. Kirkkoherra Aleksej Sjöbergin mukaan seurakuntalaiset ovat ottaneet hankkeet vastaan hyvin rauhallisesti.

Jos hiippakunta- ja seurakuntarakenteen muutokset toteutuvat, ne ovat Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Aleksej Sjöbergin mukaan poikkeuksellisia koko Suomen ortodoksisen kirkon historiassa.

– Meillä muutetaan nyt merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen vakiintunutta seurakuntakarttaa. Käsillämme on historiallisen laaja uudistus, isä Sjöberg luonnehtii.

Kirkkoherra kuitenkin korostaa, ettei hiippakunta- ja seurakuntarakenneuudistus ole yllätys.

– Pääpointti on, että kirkkomme on työstänyt tavalla tai toisella muutosta runsaan kymmenen viime vuoden ajan.

Sjöbergin mukaan hallintoremontit ovat välttämättömiä.

– Maassamme on monta seurakuntaa, joiden jäsenmäärä on pienentynyt alle kipurajan. Kyse ei ortodoksikirkossa ole jäsenkadosta, vaan siitä, että monen paikallisseurakunnan alueelta ortodoksit ovat muuttaneet pois, esimerkiksi Helsingin tai Tampereen seurakuntien alueille.

– Kun seurakunnan jäsenmäärä pienenee, seurakunnalta katoaa taloudellinen pohja.

Sjöberg teroittaakin uudistuksien tähtäävän siihen, että kirkko pystyy keventämään hallintoaan, ja seurakunnat keskittävät voimavaransa olennaiseen eli hengelliseen työhön.

– Nykyinen hallintomallimme on raskas. Pienissä seurakunnissa kirkkoherrojen työpanoksesta merkittävä osa kuluu hallinnon pyörittämiseen.

– Uudessa mallissa kirkkoherra keskittyy hallintoon. Kirkkoherrojen paikoilta vapautuvien pappien työsarka keskittyy seurakuntaelämään.

Sjöbergin mielestä Tampereen ja Vaasan seurakuntien yhdistyminen onnistuu hyvin niin toiminnallisista kuin kulttuuri-identtisistäkin näkökulmista tarkasteltuina.

Aleksej Sjöberg huomauttaa, että kaavaillut uudistukset toimivat hyvin, jos ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen asema pysyy tulevaisuudessakin nykyisenkaltaisena.

– Jos yhteiskuntamme muuttaa kirkkojen toiminnan reunaehtoja esimerkiksi kajoamalla verotuskäytäntöön, olemme täysin uudenlaisen problematiikan edessä.

Tampereen ja Vaasan seurakunnat yhteen

Seurakuntarakenteen uudistaminen merkitsee toteutuessaan muun muassa Tampereen ja Vaasan seurakuntien yhdistymistä. Seurakunnan nimi pysyy Tampereen ortodoksisena seurakuntana ja sen pääpaikka on edelleen Tampere.

Nykyinen Tampereen ortodoksinen seurakunta toimii 33 kunnan alueella. Seurakunnan raja-alueina ovat lännessä Merikarvia, idässä Jämsä, pohjoisessa Virrat ja etelässä Akaa. Suurimpia väestökeskittymiä ovat Tampere kehyskuntineen, Pori ympäristöineen sekä pohjoisessa Vilppulan-Mäntän-Jämsän alue. Seurakunnan jäsenmäärä on noin 3 200. Pyhäköt sijaitsevat Tampereella, Porissa, Kolhossa ja Valkeakoskella.

Nykymuotoinen Vaasan ortodoksinen seurakunta toimii Vaasan, Seinäjoen, Lapuan, Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilla. Seurakunnassa on 1 080 jäsentä.

Kirkkoherra Aleksej Sjöberg tuntee hyvin myös Vaasan seurakunnan olot, sillä hän toimi ennen Tampereelle siirtymistään Vaasan seurakunnan papistossa.

Tampereen ja Vaasan seurakuntien yhdistyttyä uuden seurakunnan jäsenmäärä olisi 4 280.

– Uskon, että seurakunnasta tulisi toimiva ja tarkoituksenmukainen, Sjöberg miettii.

Jos piispainkokous ja kirkolliskokous näyttävät hankkeelle vihreää valoa, Tampereen ja Vaasan seurakunnat yhdistyvät 1.1.2020 alkaen.

Tämänhetkisen tiedon mukaan yhdistymässä ovat myös Kotkan, Haminan ja Lappeenrannan seurakunnat sekä Lahden, Hämeenlinnan ja Turun seurakunnat.

Hiippakuntavaihdos vierastaa

Tampereen ortodoksinen seurakunta on perinteisesti kuulunut Helsingin hiippakuntaan.

Uudistus siirtää Tampereen seurakunnan Oulun hiippakuntaan.

– Hiippakuntamuutos on kirvoittanut seurakuntalaistemme keskuudessa mielipiteen vaihtoa. Moni jäsen kokee, että Helsinki on tuttu ja läheinen paikka. Sen sijaan satojen kilometrien päässä oleva Oulu on vieras ja kaukainen, Aleksej Sjöberg ynnää seurakuntalaistensa tuntoja.

Suomessa on noin 60 000 ortodoksia. Heistä reippaat puolet eli 32 000 asuu Helsingin hiippakunnan alueella. Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenmäärä yksistään on noin 20 000. Kolmannessa eli Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa on runsaat 21 000 ortodoksia.

Sjöbergin mukaan vakaan ja vahvan Tampereen ortodoksisen seurakunnan siirtämisellä Oulun hiippakuntaan halutaan vahvistaa nimenomaan Oulun hiippakuntaa, jonka seurakunnissa on tällä hetkellä vain noin 6 000 jäsentä.

Helsingin hiippakunnan piispana toimii Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Oulun hiippakunnan piispana on metropoliitta Elia.

Neuvosto ottaa kantaa heinäkuussa

Tampereen ortodoksisen seurakunnan neuvosto antaa lausuntonsa hiippakunta- ja seurakuntarakenteen muutosehdotuksista heinäkuussa.

Kirkkoherra Aleksej Sjöberg kertoo, että Tampereen seurakunta on jo aiemmissa lausunnoissaan ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti mahdollisiin muutoksiin.

Kirkollishallitus tuo esityksensä hiippakuntarajoista päätettäväksi tämän vuoden loppupuolella kokoontuvalle kirkolliskokoukselle.

– Piispainkokous oli jo ensimmäisen kerran hiippakuntarajoja pohtiessaan yksimielinen Tampereen seurakunnan kohtalosta. Näin ollen uskon, että asia etenee ilman intohimoja eteenpäin, Sjöberg toteaa.