Turvallinen kävely

Kävely perustunee siihen, millaisessa kunnossa on paikka, jossa kävellään. Niitä on monenlaisia ja -kuntoisia käytettävissä. Luontoperäiset ovat omassa kastissaan. Kansa kävelee ”Henkensä edestä” ja joskus pakosta. Nämä kaikki ovat hyviä metodeita, mutta ovatko ne aina priimakunnossa?

Nyt pitäisi olla, kun ”kaupunki” nimikettä saadaan käyttää julkisesti. Kun kaupungin pitäisi olla valmistautunut siihen, että myös kevyenliikenteen kulkumahdollisuudet olisivat kunnossa. Todellisuudessa ei näin ole.

Ensinnäkin suuremmalla alalla kaupunkia puuttuu täysin jaloin ja apulaittein liikkuvan asujamiston väylät. Monet kerrostalot on saatu pystyyn, mutta turvallinen liikuntamahdillisuus on täysin unohdettu.  Jalankulkijat niin talvella kuin kesällä ovat liikkellä Kangasalan kaupungissa omalla vastuulla huonokulkuisien väylien kanssa.’

Koskahan kevyen liikenteen väylä ylettyisi Pohjaan asti?

Mahorkka Pjotr