Pälkäneen Attendo-omaiset olkaa äänessä

Vanhushuollon ulkoistaminen voittoa tavoittelevalle yritykselle – en itsekkään tiedä mitä oletuksia minulla oli.

Pälkäneen Attendo on alusta asti huutanut henkilökunnan puolesta apua alimitoituksiinsa – tuloksetta. Henkilökunta on ohjeistanut että omaisten tulisi puuttua epäkohtiin, sillä heidän ääntään ei kuunnella. Heitä on yrityksen puolesta ohjeistettu olemaan puhumatta epäkohdista julkisesti.

Ulkoisista puitteista ei olekaan huomautettavaa. Tilat ovat hienot ja ulkoilu-aluettakin löytyy. Kunkin asukkaan huoneissakin on omat vessat sekä suihkut. Yleisissä tiloissa on isot televisiot ja puitteet mihin on rahalla panostettu. Se on eri asia, kuka näitä tiloja pystyy hyödyntämään ilman avustusta ja kuinka moni asukas pystyy näistä puitteista nauttimaan ”koko rahan edestä”.

Suurin ongelma on se, että henkilökuntaa on liian vähän. Suurin osa asukkaista on vuodepotilaita, jotka tarvitsivat jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa. Hoitajat eivät ehdi toteuttaa hoitotyötään asianmukaisesti saatikka vaatimusten tasoisesti. Useiden asukkaiden omaiset eivät käy vierailuilla joten moni epäkohta jää pimentoon.

Tähän hoivakotiin ei voi luottaa, kuten kunnan vanhainkotiin. Laadun valvontaa ei suoriteta ”ellei ole aihetta”, eli ellei omaisilta tule tarpeeksi montaa valitusta Valviran kautta. Monikaan ei ymmärrä, että suurin osa asukkaista on lähes heitteillä tällä hetkellä.

Perheemme vierailee Attendolla usein, sillä isoäitini on yksi asukkaista. Olemme kiinnittäneet pitkän ajan sisällä huomiota moniin epäkohtiin ja seuranneet tilannetta.

Vanhukset ovat samoissa vaatteissa helposti viikonkin. Vaippojen vaihto jää kiireessä usein tekemättä ja huoneissa tuoksuu aina virtsa. Asukkaita käytetään suihkussa korkeintaan kerran kahdessa viikossa eikä suuhygieniasta huolehdita alkuunkaan. Myöskään esimerkiksi varvaskynsien leikkaus ei kuulu kuulemma hoitotyöhön.

Asentohoito jää toteuttamatta monien osalta koska resurssit eivät riitä. Se, että vuoteen omina olevia vanhuksia käytettäisiin ulkona saatikka edes yhteisissä tiloissa muiden kanssa, ei toteudu. Tämän kaiken päälle vanhusten ja yksinäisten ikäihmisten tarvitsema huolenpito, huomiointi sekä seurustelu jäävät täysin puuttumaan.

Tarkoitukseni on nyt herätellä asukkaiden omaisten tietämystä hoitohenkilökunnan riittämättömyydestä. Vaikkakin suurin osa henkilökunnasta on asianmukaisen koulutuksen omaavia, hyviä, sydämellisiä hoitajia, heillä ei ole aikaa huolehtia asukkaiden vaatimista hoitotoimenpiteistä.

Olen kuullut jokaiselta erikseen jututtamaltani henkilökunnan jäseneltä surullisia kommentteja siitä, miten he eivät ehdi tekemään työtään kunnolla ja kuinka siitä jää huono omatunto. Moni onkin jo kuulema irtisanoutunut näiden epäkohtien vuoksi. Omaisten työ on tehdä kantelua henkilökunnan alimitoituksesta. Vain niiden kautta asiaan voi kuulema tulla muutos.

Pöyristyttävimpiin epäkohtiin kuuluu muun muassa Attendon hoitonormeihin kuuluva alapääkarvoituksen ajelu – josta ei erikseen kuulema tarvitse informoida omaisia tai asukkaan edunvalvojia. Kenen etujen mukaista tällainen toimenpide on? Mielestäni tällainen loukkaa jo pelkästään asukkaiden itsemääräämisoikeutta. Kutisevat ihohuokoset ja viiltojäljet hautuvat vaipoissa ja tuottavat potilaalle tuskaa.

Edes siivous ei toteudu asianmukaisesti. Siivoojan tunnit eivät riitä asukkaiden huoneiden pölyjen pyyhintään, imurointiin saatikka moppaukseen. Attendo on ulkoistanut siivouksen SOLlille ja on Attendon asia lisätä siivoojan tunteja. Siihenkään ei tunnu tulevan parannusta. Asukkaat maksavat siivouksesta, joka ei toteudu asianmukaisesti.

Asukkaita ei ehditä avustaa syömisessä, jos he eivät itse siihen kykene. Ruoan ravintoarvot hipovat rajoja ja kaikesta on selkeäsi säästetty. Asukkaita ei käytetä ulkona elleivät he itse pysty kävelemään. Asukkaiden omaisille ei ilmoiteta sairastumisista tai huolista, elleivät omaiset itse asiasta hoksaa kysyä. Asukkaat, keillä ei ole mahdollisuutta palkata omahoitajia tai henkilökohtaisia avustajia hoitohenkilökunnan lisäksi, ovat hyvin pitkälti yksin omissa huoneissaan vailla seuraa, aktiviteetteja tai mitään kummempaa huolenpitoa.

Attendo on paikka, johon en missään nimessä haluaisi omia vanhempiani asuttaa, mutta mitä vaihtoehtoja enää on peruseläkettä saavilla ikäihmisillä, jotka eivät kotona yksin selviydy?

Miksei kunta tee laadunvalvontaa tai huolehdi omien kuntalaistensa tarvitseman hoidon toteutumisesta sekä tasosta? Miksei Attendo lisää henkilökuntaa tai toteuta itse tiukempaa laadunvalvontaa? Mikseivät omaiset pidä enempää ääntä näistä epäkohdista, joista nimenomaan tulisi puhua julkisesti?

Rakas isoäitini ansaitsee parempaa hoitoa. Ystävieni äiti tarvitsee parempaa huolenpitoa. Kaikki asukkaat ansaitsevat parempaa.

Toivon, että omaiset kävisivät asukkaiden luona useammin ja tekisivät työtä sen eteen, että hoitohenkilökuntaa lisättäisiin. Kaikki me lopulta joudumme samaan tilaan ja toivomme silloin, ettei meitä jätettäisi yksin – unohduksiin.

 

Lapsenlapsi

 

Attendo vastaa

Nimimerkki Lapsenlapsi kirjoittaa Sydän-Hämeen Lehdessä voimakkaan kriittisesti Attendo Satumetsän palveluista. Kirjoitus sisältää useita virheellisiä väitteitä, joista räikeimmät haluamme tässä oikaista.

Kirjoituksen mukaan Attendon hoitonormeihin kuuluisi alapääkarvoituksen ajelu. Väite on tuulesta temmattu – työntekijät olivat hämmentyneitä kuullessaan tästä. Herää kysymys, miksi tällaista halutaan ylipäätään väittää?

Kirjoituksessa kritisoidaan myös henkilökunnan vajetta. Tältä osin kritiikki on osin aiheellista, tosin hoitajamitoitus ei kertaakaan ole laskenut alle 0,5:n. Sijaisten saaminen on ollut tänä vuonna hyvin vaikeaa, ja kaikkia sairaslomia ja äkillisiä poissaoloja ei ole saatu sijaistettua. Kuitenkin, nyt olemme saaneet asiaa korjattua ja hoitajamitoituksessa pystytään jatkossa pysymään.

Myös ruoan laatu ja hygienia saa kritiikkiä. Meillä on oma keittiö, joka on aina auki ja ruoasta saatu palaute on ollut hyvää sekä kunnan että asiakkaiden puolelta. Aamu- ja iltapesut suoritetaan joka päivä, vaatteet vaihdetaan ja asukkaat pääsevät saunaan kerran viikossa.

Attendo Satumetsä ei ole saanut omaisilta ainuttakaan reklamaatiota tai negatiivista palautetta. Mikäli vanhuksen tilassa tapahtuu muutoksia, olemme – toisin kuin kirjoituksessa väitetään – olleet yhteydessä omaisiin. Tätä taustaa vasten ihmettelemme kovasti, miten tällainen käsitys hoivan laadusta on voinut syntyä ja miksi nimimerkin takaa tällaista halutaan väittää.

Parannettavaa hoivan laadussa löytyy kuitenkin aina. Olemme käyneet kirjoituksessa esitetyt väitteet yksityiskohtaisesti läpi ja pyrimme saamaan mahdolliset epäkohdat kuntoon. Yhteistyö kunnan kanssa on ollut toimivaa ja avointa.

 

Lauri Korkeaoja

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Attendo Suomi

Mia Haapanen

hoivakodin johtaja, Attendo Satumetsä

Jenni Itkonen

sairaanhoitaja, Attendo Satumetsä

 

Vanhustyö vastaa

Yksityisistä sosiaalipalveluista valvontavastuu on annettu sekä kunnille että valtionhallinnolle, jonka käytännön valvontatyöstä vastaavat ensisijaisesti aluehallintovirastot (Valvira). Tämän lisäksi palvelun tuottajan on itse toteutettava omavalvontaa suunnitelmansa mukaisesti.

Ohjaus ja valvonta varmistavat osaltaan vanhustenhuollon palvelujen asiakkaan oikeusturvaa, heidän saamiensa palvelujen asianmukaisuutta ja laatua sekä tasapuolista ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa kohtelua.

Kaupunki on tehnyt valvontakäyntejä Pälkäneen Attendoon tänä vuonna vuositarkastuksena 10.4. ja ennalta ilmoittamatta 23.8.2018. Syksyn käynti perustuu saatuun asiakaspalautteeseen ja 10.4. tarkastuskäynnillä havaittujen seikkojen jatkoseurantaan.

Kaupungin valvontakäynnit suorittaa henkilö, jolla on riittävä sisältöasiantuntemus arvioida muun muassa toimintaan vaadittavat tilakysymykset, toimintavälineistö, henkilöstön määrä, sen rakenne ja koulutus. Tarkastuskäynnillä haastatellaan henkilökuntaa, asukkaita ja käydään yleisissä tiloissa sekä asukkaiden huoneissa ja tutustutaan oheisiin ja asiakirjoihin.

Valvontaraportoinnissa käytetään ensisijaisesti Valviran ja AVI:n käyttämää tarkastuskertomuslomaketta. Raportit havaintoineen on lähetetty myös aluehallintovirastoon ja toimintayksikköön.

Valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajien kanssa ollaan yhteistyössä myös yhteistyötapaamisten, palautekeskusteluiden, asiakassijoitusten yhteydessä sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tarkastuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa tehostetussa palveluasumisessa edellytetään 0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Kaupungin edellyttämä henkilöstömitoitus yksityiseltä palveluntuottajalta on 0,6 henkilöstövahvuutta suhteessa asiakasmäärään. Tämä on sama kuin kaupungin omissa ympärivuorokauden hoivan yksiköissä.  Henkilöstömitoitus arvioidaan aina toteutuneesta työvuorolistasta.

Omaiset, läheiset ja muu lähiverkosto ovat tärkeitä ikäihmisten hyvinvoinnin tukijoita. Yhteistyö asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa edistää hoidon ja hoivan laatua. Palaute on tärkeä osa tätä yhteistyötä. Arvokkaan palautteen avulla palvelun järjestäjä voi varmistua palvelun ladusta.

 

Elina Rissa

vs. vanhustyön johtaja