Liinamaa vastaa kaupungille

Kangasalan kaupunki kertoo uimahalliyhtiön tilanteessa antamassaan tiedotteessa, että yhtiön jäsenten Pertti Salon ja Jorma Schukoffin riippumattomuus vaarantui, koska he ovat saaneet yhtiöltä palkkioita työsuorituksistaan.

Uimahallin irtisanottu toimitusjohtaja Paula Liinamaa kertoo vastineessaan korvauksista:

Koska Uimahalli oy:llä on palveluksessaan vain yksi työntekijä, hallituksen jäsenten erityisosaamista on käytetty hyväksi erilaisissa yrityksen kehitysprojekteissa. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela on pitänyt erityisesti huolta siitä, että jos hallituksen jäsen osallistuu johonkin muuhun uimahallin palaveriin tms. hänelle maksetaan siitä kokouspalkkio mutta ei muuta korvausta. Näin tapahtui viimeksi keväällä 2018 kun hallituksen jäsen Mikko Meurman osallistui Uimahallin edustajana työterveysneuvotteluuni.

Jorma Schukoffille puolestaan maksettiin kokouspalkkiot niistä palavereista, joihin hän alan asiantuntijana osallistui kun teetimme Tamkilla laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen muistaakseni vuonna 2015.

Pertti Salolle puolestaan maksettiin kokouspalkkiot uimahallin laattalattioiden korjausmenetelmiä koskevista palavereista. Uimahallissa on satoja neliöitä laatoitettuja lattioita. Salo on ammatiltaan laatoittaja ja arvostettu osaaja alallaan. Salo oli mukana kehittämässä uimahallin pesuhuoneiden lattian ja seinän liitoskohdan korjausratkaisua, koska tämä kohta oli aina mustana liasta. Nyt sinne on asennettu muovilistat ja ongelma on ratkaistu.

Kehitystyössä oli mukana myös Pukkila Oy. Listat asensi kangasalalainen rakennusliike Juperax Oy samalla kun teki pienen laatoitustyön. Ajankohta oli muistaakseni 2014-2015. Tarjous pyydettiin myös kahdelta muulta rakennusliikkeeltä.

Salo osallistui pyynnöstäni myös kesällä 2017 kahteen uima-altaiden kuntokatselmukseen kun altaat oli tyhjennetty vedestä. Kartoitimme korjaustarpeet ja laattojen korjaustyöt teki sitten Teopinn Oy.

Schukoffille ja Salolle ei ole maksettu työpalkkoja kokouspalkkiona. Sellaiseen en missään olosuhteissa ryhtyisi, koska tunnen verolainsäädännön. Korostan vielä, että Schukoff ja Salo eivät ole pyytäneet osallistumisestaan palkkiota, mutta uimahalliyhtiö on maksanut kokouspalkkiot yrityksen käytännön mukaisesti. Kokouspalkkio on ollut 150 € ja palavereita on ollut neljän vuoden hallituskaudella muutamia, mitkä on tarkistettavissa kirjanpitäjältä.

Myös Heikki Salmelalle on maksettu kokouspalkkiot osallistumisesta Uimahalli oy:n edustajana Herttuan Kiinteistöpalvelun yhtiökokouksiin ja uimahallin laajennuksen työmaakokouksiin.