Omistajaohjausta lietekuljetuksen kilpailutukseen

Tampereen kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 20.8. yksimielisesti osana aloitettani sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmien arvioimiseksi ponsi omistajaohjauksen käyttämisestä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n. Ponnessa edellytetään, että jatkossa paikallisilla yrittäjillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus menestyä sako- ja umpikaivojen tyhjennyksien tarjouskilpailussa.

On tärkeää, että järjestelmä toimisi nykyisessä ylimenovaiheessa ja alalla toimineet yrittäjät jatkavat.

Pidemmässä juoksussa on selvitettävä kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen sekä kunnan, eli käytännössä jätehuoltoyhtiön järjestämän jätteenkuljetustavan hyödyt ja haitat sekä se, kumpi niistä täyttää paremmin jätelain laatuvaatimukset.

Aarne Raevaara,

Kaupunginvaltuutettu VaTa (VaihtoehtoTampere)