Ensihoito ehtii potilaiden luokse pääsääntöisesti hyvin

Pirkanmaan ensihoitoyksiköt pärjäävät valtakunnallisessa vertailussa hyvin, selviää juuri julkaistusta sosiaali- ja terveysministeriön vertailusta. Hätätilassa olevat potilaat tavoitetaan pääsääntöisesti nopeammin kuin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksessä edellytetään.

Kaupunkien keskustoissa saa nopeasti ensihoidon palvelua. Kaupunkikeskustojen ulkopuolella alueiden erilaisuus puolestaan aiheuttaa vaihtelua aikoihin, jonka sisällä ensihoitoyksikkö tavoittaa potilaan. Kuntakohtaista vaihtelua syntyy lähinnä kuntien taajamien ulko-puolella haja-asutusalueilla, mikä johtuu kuntien kokoeroista ja maantieteestä sekä tehtävien vähäisestä määrästä. Silloin yksittäisellä tehtävällä on iso painoarvo keskilukua laskettaessa.

Tänä vuonna tammi-heinäkuun välisenä aikana Pirkanmaan ensihoidon palvelu on tavoittanut puolet hätätilapotilaista ydintaajamissa keskimäärin noin viiden ja puolen minuutin aikana. Peräti 90 prosenttia heistä on tavoitettu reilun yhdeksän minuutin sisällä. Muissa taajamissa puolet on tavoitettu alle kahdeksassa minuutissa ja 90 prosenttia reilussa vartissa. Asutulla maaseudulla puolet tavoitetaan reilussa 16 minuutissa ja 90 prosenttia noin 28 minuutissa.

− Ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitteena on luoda koko sairaanhoitopiirissä samanlaisille alueille samanlainen ensihoito, ja tässä olemme onnistuneet hyvin. Viime vuonna teimme itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet, joten on hienoa todeta, että ne saavutettiin, sanoo Tays ensihoitokeskuksen ylilääkäri Sanna Hoppu.

Hätätilapotilaita kiireettömämmissä tehtävissä eli C-luokan tehtävissä pirkanmaalainen potilas tavoitettiin keskimäärin 24,1 minuutissa (tavoite puoli tuntia) ja D-tehtävissä keskimäärin 54 minuutissa (tavoite kaksi tuntia).

Sanna Hoppu sanoo, että tavoittamisaikojen rinnalla ensihoidossa pitäisi lisätä myös hoidon laadun arviointia. Hoidon onnistumiseen vaikuttaa esimerkiksi se, että potilas itse kokee saaneensa apua.

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.