Uudesta päiväkodista suunniteltua pienempi – varhaiskasvatuksen kokonaisuus suunnitellaan uudestaan, jos valtuusto peruu kesän päätökset

Pälkäneen kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa, että Onkkaalan ja Laitikkalan ryhmikset sekä Viirikukon päiväkoti suljetaan ja Onkkaalaan rakennetaan yksityinen 138-paikkainen päiväkoti. Pälkäneen valtuuston on tarkoitus kumota varhaiskasvatuspäätökset, jotta kokonaisuutta voitaisiin tarkastella uudelleen.

Säästötarve on huomattavasti suurempi kuin vielä viime keväällä näytti. Lisäksi valtuuston kesäkuussa tekemät päätökset muuttivat kokonaisuutta kunnanjohtajan alkuperäiseen esitykseen verrattuna niin paljon, että laskelmat, joihin alkuperäinen esitys perustui, eivät sovellu tehtyihin päätöksiin.

Yksityistä päiväkotia mitoitettaessa laskettiin, että sinne siirtyisivät Harjun, Tuulenpesän ja Laitikkalan ryhmäperhepäiväkotien vajaat 40 lasta sekä reilut 50 lasta Viirikukon päiväkodista. Lisäksi varauduttiin muun muassa Roholan asuinalueen tuomiin muuttajiin. Lopullisesta päätöksestä pudotettiin pois Laitikkalan ryhmis, jonka lakkauttamisen edellytykseksi asetettiin se, että kylään saadaan yksityinen varhaiskasvatuspalvelu.

Nyt näyttäisi siltä, ettei yksityinen päiväkoti toteudu kaavaillun kokoisena eikä tavoitellussa aikataulussa ensi vuonna. Yksityisten toimijoiden kiinnostus Pälkäneen hankkeeseen saattaa laantua, jos päiväkodista ei tulekaan 138-paikkaista.

– Kustannustehokkuus tulee riittävän suuresta yksiköstä. Se oli myös kunnan ratkaisun ensisijainen tavoite, ei yksityinen palveluntuottaja, sivistysjohtaja Tiina Kivinen sanoo.

Todennäköistä on, että uudesta päiväkodista tulee keväällä kaavailtua pienempi. Sen vuoksi keskustelut mahdollisten palveluntuottajien kanssa on käytävä uudestaan.

– Kiinnostusta hankkeeseen tuntuu löytyvän. Toimijat ovat pommittaneet kuntaa ja kyselleet, koska tontti tulee hakuun.

Kunnan väki on myös käynyt tutustumassa hirsipäiväkotiin, jota yksi toimijoista tarjoaa.

 

Yksityistämisen riskejä voidaan pienentää

Kunnanvaltuusto päätti yksityisestä päiväkodista ja palvelusetelin käyttöönotosta äänin 16–10. Yksityistämisen vastustajat olisivat halunneet selvittää tarkemmin päätöksen vaikutuksen lapsiperheille ja kunnan taloudelle.

Kokemuksen perusteella pidetään riskinä, jos kunta yksityistää liian suuren osan hoitopaikoistaan.

– Ministeriössä nähdään, että kipuraja tulee vastaan 40–60 prosentissa, Tiina Kivinen kertoo.

Hän uskoo, että riskejä voidaan vähentää, kun yksityisen palveluntuottajan ehdot määritellään tarkasti. Toimijan kanssa voidaan muun muassa sopia, millä ehdoilla ja mihin hintaan hoidetaan lapset, jolla on erityisiä tarpeita.

Kunta ei voi sitoutua ostamaan hoitopaikkoja, jos väestönennusteet povaavat lapsimäärän laskua. Lisäksi se haluaa varmuuden hoitopaikkojen pysyvyydestä, jottei lasten hoitoa jouduta yhtäkkiä järjestämään uusiksi.

 

Elinvoima on muutakin kuin koulu

Yksityistä päiväkotia kaavaillaan Lastenlinnan alueelle.

– Joku paikka päiväkodille oli osoitettava, jotta suunnitelmaan saatiin konkretiaa. Ymmärtääkseni Lastenlinnan aluetta kaavoitetaan väljästi, ja päiväkodin paikalle voidaan rakentaa muutakin, Tiina Kivinen sanoo.

Kesäisten varhaiskasvatuspäätösten peruminen ei tarkoita sitä, että säästötarve olisi pienentynyt. Pikemminkin päinvastoin.

– Taloustilanne on vielä pahempi kuin miltä se keväällä näytti.

Päivähoidon ja koulun säästöpäätökset tarkoittavat palveluverkon tarkastelua eli pienten yksiköiden lakkautusta. Tiina Kivinen sanoo, ettei tämän tarvitse tarkoittaa kylien elinvoiman lakastumista.

– Elinvoima on muutakin kuin koulu. Talous laitetaan kuntoon, jotta kunnalla riittää paukkuja kehittää kaikkia kyliä.

 

Mistä tilat VPK:n oppilaille?

Peruttavien varhaiskasvatuspäätöksien lisäksi myös kouluratkaisuihin sisällytettiin reunaehtoja, jotka vaikeuttavat säästöjen käytännön toteutusta.

Rautajärven koulu saa jatkaa kevään 2020 jälkeen, jos nykyiseltä oppilaaksiottoalueelta kertyy vähintään 25 oppilasta.

Harhalan koulun lakkautus puolestaan kytkettiin VPK:n talon opetustiloihin: Harhalan koulu lakkautetaan keväällä 2020, jos palokunnan vuokratilat saadaan tyhjäksi ja Kostian tilat ovat opetuskäyttöön soveltuvat ja riittävät.

– Harhalan oppilaat mahtuisivat vaikka saman tien Kostian koululle. Lisää tilaa tulee ensi vuodeksi, sillä koulusta lähtee kolme kuutosluokkaa, mutta ekaluokkia tulee vain kaksi. Mutta päätöksen mukaan palokunnalta vuokratuista kahdesta luokasta on luovuttava ennen kuin Harhalan lapset siirretään Kostian koululle, Tiina Kivinen sanoo.

Sivistystoimi on pohtinut, löytyisikö Kostian koululla toimivalle esiopetukselle tiloja muualta.

Sivistysjohtaja Tiina Kivinen sanoo, että Pälkäneen yksityinen päiväkotihanke on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Mahdollisten toimijoiden kanssa joudutaan käymään uudet keskustelut, koska päiväkoti on jäämässä suunniteltua pienemmäksi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.