Jätetaksoista tehtiin esitykset ensi vuodelle

Jos alueellisen jätehuoltolautakunnan esitys toteutuu, jäteastioiden tyhjennysmaksut laskevat Pälkäneellä ensi vuonna. Lautakunnan esitys ensi vuoden jätetaksaksi laskisi Pälkäneellä 140–660-litraisten jäteastioiden sekä kaikkien syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoja.

Jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään muutoksia kuljetusurakkakustannusten muutosten perusteella.

Hintamuutokset vaihtelevat kunnasta sekä astiatyypistä ja -koosta riippuen. Esimerkiksi Kangasalla 140–240 litran jäteastioiden tyhjennyshintoihin ei esitetä korotuksia, 660-litraisten astioiden tyhjennys on halpenemassa ja 360 litran jäteastian tyhjennyshinnan esitetään nousevan.

Jatkossa sekajäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian. Se toimitetaan uusille asiakkaille ja nykyisille asiakkaille rikkoutuneen tai jätehuoltomääräysten vastaisen tilalle.

Biojätteen tyhjennysmaksuja esitetään laskettavaksi niin Pälkäneellä kuin Kangasallakin pääosassa astiatyypeistä. Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshinnat ovat pysymässä ennallaan. Lasin ja metallin keräys olisi edelleen maksutonta niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräys. Muovipakkausten tyhjennyshintojen esitetään alenevan tämänvuotisiin hintoihin verrattuna. Käyttöön on tulossa usean kokoisia keräysastioita.

Haja-asutusalueiden aluejätepisteiden vuosimaksut ovat kaikissa kunnissa samansuuruiset, eikä niihin esitetä muutoksia.

Lietteiden jätemaksu koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta, ja kuljetusmaksujen esitetään säilyvän tämän vuoden tasolla säännöllisissä ja pikatyhjennyksissä. Kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa, ja hinta riippuu kuljetettavasta lietemäärästä. Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti.

Jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Kunnan vastuulla ovat esimerkiksi asumisen ja julkisen palvelutoiminnan jätteet – niiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus ja jätehuollon kehittäminen.

Taksaesitys jätteille sekä sako- ja umpikaivolietteille on nähtävillä marraskuun puoliväliin asti. Niiden hyväksymisen on määrä tapahtua jätehuoltolautakunnan joulukuun kokouksessa.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.