Kuhmalahden hautausmaalta loppuu tila 2020-luvulla – kappelineuvostolta toivotaan kannanottoa hautausmaan laajennukseen huhtikuuhun mennessä

Kuhmalahden hautausmaata suunnitellaan laajennettavaksi vanhan hautausmaan ja Kuhmalahdentien väliselle alueelle. Kuva: Sari Paalijärven opinnäytetyö.

Kuhmalahden hautausmaan vapaiden hautapaikkojen määrä käy vähiin 2020-luvun alkupuolella. Vaikka tuhkaus hautausmuotona lisääntyy, tarvitaan Kuhmalahdella tilaa etenkin arkkuhautaukselle.

Hautausmaata on mahdollista laajentaa vanhan hautausmaan ja Kuhmalahdentien väliselle alueelle. Tarvekartoituksen teki  Sari Paalijärvi opinnäytetyönään  Kangasalan seurakunnalle.
Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan 0,4 hehtaaria. Hautauksia tehdään ainoastaan vanhoihin sukuhautoihin, eikä uusia hautapaikkoja ole. Hautausmaa sijaitsee kallion päällä, joten alueelle ei voi tehdä syvähautauksia.

Uusi hautausmaa sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä kirkosta. Alueen pinta-ala on noin 0,7 hehtaaria. Vapaana olevia uusia hautapaikkoja siellä on tällä hetkellä 29.

Hautausmaalla on erillinen uurna-alue, jossa on paikkoja noin 20–30 haudalle. Alueelle ei voi tehdä syvähautauksia, koska pohjaveden pinta on korkealla.

 

Saviaines pitäisi vaihtaa

Laajennukseen suunniteltu alue on vanhaa pellonpohjaa, johon on istutettu 1990-luvun alussa Suomen itsenäisyyden juhlakoivikko.

Maaperä on osittain suoraan arkkuhautausmaaksi soveltuvaa. Osa on maaperältään savipitoista, joten aluetta ei voida käyttää arkkuhautaukseen sellaisenaan, vaan siihen tarvitaan massanvaihtoa. Savisempaa aluetta voidaan kuitenkin hyödyntää uurnahautaukseen.

Uurnahauta-alue olisi myös tilankäytöllisesti tehokkaampaa. Yhteen uurnahautaan mahtuu jopa yhdeksän uurnaa, kun taas arkkuhautaan menee syvähautauksessa kaksi arkkua.

Kuhmalahdella ei tällä hetkellä ole muistolehtoa tai sirottelualuetta, johon haudattaessa omaisille ei jää hoidettavaksi tarkkaa hautapaikkaa. Tulevaisuudessa tuhkaus on yleistymässä, joten myös Kuhmalahdelle olisi seurakunnan mielestä hyvä varata pieni alue hautausmaan laajennuksen yhteydessä muistolehto- tai sirottelualueeksi.

 

Sahalahti, Huutijärvi, Vehkajärvi?

Jos hautausmaata ei laajenneta, jää jäljelle muutama vaihtoehto.

Kuhmalahden vainajat voidaan haudata Sahalahden tai Huutijärven hautausmaille. Myös Vehkajärven rukoushuonekunnan hautausmaan käytöstä voidaan neuvotella. Eräs mahdollisuus on lopettaa arkkuhautapaikkojen luovuttaminen lyhyen siirtymäajan jälkeen ja muuttaa jäljellä olevat arkkuhautapaikat uurnahautapaikoiksi.

Kangasalan kirkkoneuvosto pyysi joulukuun kokouksessaan lausuntoa hautausmaan laajennuksesta Kuhmalahden kappelineuvostolta huhtikuun loppuun mennessä.