Rakennetaan uusi koulu Kuhmalahdelle

Kuhmalahden Pohjan koulun sisäilmaongelmien takia opetusta joudutaan antamaan muuttuneissa ympäristöissä. 1.–2. luokkalaiset siirretään Kuhmalahden päiväkodin tiloihin opiskelemaan. 3.–4. luokkalaiset jäävät omaan luokkatilaansa, joka sijaitsee uudemmassa laajennusosassa. 5.–6. luokkalaiset siirtyvät opiskelemaan ruokalaan, joka myös sijaitsee uudemmassa laajennusosassa. Opettajanhuone otetaan pienryhmätilakäyttöön. Jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tullut päätöstä.

Pohjan koulu on isokokoinen ja epäkäytännöllinen nykytarpeita ajatellen. Iso eteistila, jossa lapset pukevat ja riisuvat ulkovaatteet, on talvisin todella kylmä. Liikuntatila on ollut suljettuna poissa käytöstä jo jonkin aikaa. Kirkonkylällä meillä on valmiina hyvät liikuntatilat Pentosalilla, jotka nyt ovat koululaisten osalta harmittavan pienellä käytöllä välimatkan vuoksi.

Nyt olisi aika tehdä päätös uuden koulun rakentamisesta kirkonkylälle, jossa meillä on jo hyvä päiväkoti. Liikuntatilat olisivat lyhyen kävelymatkan päässä. Päiväkodin ja koulun läheisyyteen pellolle tulisi tehdä kenttäalue, joka kesäaikana toimisi pelikenttänä ja muiden tapahtumien järjestämispaikkana. Talvisin kenttä jäädytettäisiin kaikkien käyttöön luistelu/pelipaikaksi. Tällä sijainnillla luistelupaikka tulisi varmasti olemaan kovassa käytössä.

Uudenaikainen koulu, päiväkoti ja Pentosalin liikuntatilat muodostavat käytännöllisen ja turvallisen kokonaisuuden. Koulun näkyminen ohikulkutien varrella luo positiivista mielikuvaa paikkakunnasta. Koulu ja kauppahan ovat kylän sydän.

Meillä Kuhmalahdella on luonto, metsä, järvet. Rauhallinen asuinympäristö. Meillä on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet. Sappeen hiihtokeskuskin on lähellä. Meillä on hyvä tieyhteys suurempaan kaupunkiin. Meillä on hyvin palveleva kirjasto, kaksi kaunista kirkkoa ja mainio kyläkauppa, jonka alakertaan puuhataan nuorisollekin omaa paikkaa. Meillä Kuhmalahdella talkoillaan, tehdään ja toimitaan.

Tavoitteenammehan on kasvattaa lapsia ja nuoria juurensa tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi sekä tulevaisuuteen suuntautuviksi aikuisiksi. Myös Kangasalan kaupunkistrategia 2025:ssa on linjattu, että kaupunki on kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä. Kaupungin tehtävänä on tarjota turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt.
Olisi vastuutonta, tyhmää ja epäkäytännöllistä, jos meiltä puuttuisi tämän kaiken keskeltä koulu.
Tulevaisuus riippuu siitä, miten pienimpien käy.

Pohjan koulun vanhempainyhdistys